Małopolska Kurator Oświaty wybiera się do II LO. ,,Pokażę, jak powinno być”. To pokłosie jedynki z wypracowania dla profesora Kudyby

Małopolska Kurator Oświaty wybiera się do II LO. ,,Pokażę, jak powinno być”. To pokłosie jedynki z wypracowania dla profesora Kudyby

Małopolska Kurator Oświaty Gabriela Olszowska wybiera się do Nowego Sącza, aby pokazać nauczycielom, jak powinno oceniać się uczniów i jak ich wspierać. To pokłosie opublikowanego na naszych łamach artykułu, w którym profesor Wojciech Kudyba opowiada, jak dostał jedynkę od polonistki z II LO.

Eksperyment profesora polegał na tym, że napisał za ucznia wypracowanie. Dziecko zaczęło dostawać oceny niedostateczne, kiedy kiedy trafiło do klasy, w której uczyła pewna polonistka. Nie pomogły korepetycje, wskazówki, więc profesor podjął się napisania całego wypracowania. Opisaliśmy przeprowadzony eksperyment. Tuż po publikacji na naszą skrzynkę redakcyjną napływały kolejne podobne przykłady historii z całej Polski. Okazuje się, że problem z ocenianiem w szkołach istnieje, co przyznaje także w korespondencji z naszą redakcją Małopolska Kurator Oświaty.

,,Nowoczesne pod względem naukowym ocenianie jako niewystawianie intuicyjne (lub wg własnych pomysłów) jedynie stopni szkolnych, ale jako wspierające rozpoznawanie stopnia realizacji wymagań edukacyjnych dotyczy zdecydowanej większości polskich szkół i wymaga pochylenia się nad problemem. Żadna obecnie kontrola niczego nie przyniesienie oprócz niechęci i blokad, oskarżeń – zabierze tylko czas – dopóki systemowo nie przeszkoli się nauczycieli w danej szkole, w szkołach obok, w Małopolsce i Polsce. Wybieram się do Sącza do II LO i pokażę, jak powinno być. Najpierw trzeba wspomagać przez około rok. My mamy w Polsce zapóźnienia 25-letnie” – wyjaśnia w korespondencji z naszą redakcją Małopolska Kurator Oświaty Gabriela Olszowska.

Równocześnie przypomina, że w Małopolsce trwa obecnie pierwszy etap szkoleń dla wszystkich dyrektorów (analiza prawna i merytoryczna koncepcji oceniania wpisanej w prawo szkolne). Będą kolejne spotkania z konstruowania wymagań i unowocześnienia statutów w tym zakresie, komunikacji zw. z ocenianiem na lekcji.

,,Oczekuję prawdziwego zaangażowania dyrektorów w lokalnych debatach, bo oni także potrzebują wsparcia nt. oceniania  i w tworzeniu poprawnych wymagań edukacyjnych. Wielką pomoc mogą nieść stowarzyszenia nauczycielskie zw. z przedmiotami szkolnymi”- dodaje pani kurator.

Szefowa małopolskiego kuratorium zaznacza, że nadszedł czas, by wreszcie odejść na dobre od oceniania intuicyjnego na rzecz oceniania profesjonalnego, np. formatywnego, kognitywistycznego itd., by ograniczać sytuacje absurdalne, jak cytowana jedynka profesora uniwersyteckiego z wypracowania.

,,Należy pamiętać, że studia nauczycielskie w zdecydowanej większości nie przygotowały nauczycieli do nowoczesnego oceniania. Co do zasady nauczyciel ma autonomię na mocy art. 12. KN, ale może stosować jedynie metody aktualne od strony naukowej. Kurator jest zaś opiekunem, więc wybieram się do Sącza” – zapowiada na naszych łamach Gabriela Olszowska, Małopolski Kurator Oświaty.

O sprawie pisaliśmy w artykule: Profesor polonistyki otrzymał jedynkę z wypracowania w sądeckim liceum (dts24.pl)

Fot. Gov.pl

Reklama