KRUŻLOWA WYŻNA, 3 WRZEŚNIA: SAJAN ARM TURNIEJ LEVEL 1