Kolejny akt oskarżenia przeciwko księdzu Marianowi W. Wykorzystywał seksualnie ministranta

Kolejny akt oskarżenia przeciwko księdzu Marianowi W. Wykorzystywał seksualnie ministranta

ksiądz Marian W. kolejny akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego w Gorlicach kolejny akt oskarżenia przeciwko księdzu Marianowi W. Sprawa dotyczy czynów pedofilskich, których duchowny miał się dopuścić względem ministranta z naszego regionu. W 2019 roku inne śledztwo wykazało, że ksiądz wykorzystał seksualnie 22 dzieci, jednak co do 11 pokrzywdzonych, sprawę umorzono ze względu na przedawnienie karalności. 

Około 70-letni ksiądz Marian W. w przeszłości był proboszczem kilku parafii rzymskokatolickich diecezji tarnowskiej –  od 2006 roku Szalowej (pow. gorlicki), wcześniej – Kiczni (gm. Łącko, pow. nowosądecki) oraz  Grywałdu (pow. nowotarski, gm. Krościenko nad Dunajcem).

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała kolejny akt oskarżenia przeciwko duchownemu, tym razem trafił on do gorlickiego sądu. Zarzut, tak jak w poprzednich przypadkach, dotyczy czynów pedofilskich w tym doprowadzenia do poddania się ministranta, a później lektora tzw. innym czynnościom seksualnym ministranta. Kapłan wykorzystywał stosunek zależności, to, że był ,,zwierzchnikiem” chłopca mającego poniżej 15 roku życia. Nastolatek miał być wykorzystywany od 2007 do 2011 roku, czyli wtedy, kiedy Marian W. był proboszczem w Szalowej.

,,Konsekwencją tych zachowań księdza było spowodowanie rozstroju zdrowia pokrzywdzonego w postaci psychicznych konsekwencji wykorzystania seksualnego dzieci” – informuje prokurator Leszek Karp, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Ponad 20 skrzywdzonych dzieci

W grudniu 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Targu akt oskarżenia o czyny pedofilskie przeciwko księdzu Marianowi W. Śledztwo wykazało, że kapłan wykorzystał seksualnie 22 dzieci, przynajmniej do tylu przypadków udało się dotrzeć prokuraturze. Jednak co do 11 pokrzywdzonych sprawę umorzono ze względu na przedawnienie karalności.

Prokurator zarzucił duchownemu, że w okresie od 2003-2012 roku popełnił dwanaście przestępstw związanych z obcowaniem płciowym lub innymi czynnościami seksualnymi z jedenastoma dziećmi, w tym siedmioma poniżej 15 roku życia.

– Zarzucone oskarżonemu czyny polegały na doprowadzeniu małoletnich do poddania się różnego rodzaju tzw. innym czynnościom seksualnym, zazwyczaj poprzez nadużycie stosunku zależności, jaki zachodził między kapłanem, a ministrantem czy lektorem – informował wówczas prokurator Leszek Karp, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Troje pokrzywdzonych dzieci cierpiało na przewlekły zespół stresu pourazowego. Postępowanie wobec duchownego toczy się od około trzech lat. Kapłan został zatrzymany w domu księży emerytów w Tarnowie, gdzie przebywał od momentu odsunięcia go od obowiązków duszpasterskich. O tym informowaliśmy—> tutaj.

Zawiadomienie do prokuratury złożyła wówczas kuria Diecezji Tarnowskiej, do której docierały  sygnały o zachowaniu kapłana. Ksiądz został zatrzymany w lipcu 2019 roku. W grudniu 2020 roku nowotarski sąd postanowił, że kapłan będzie odpowiadał ,,z wolnej stopy”. Na duchownego nałożono nadzór kuratora, a ponadto dwa razy w tygodnia musi stawiać się w komendzie policji. O tym pisaliśmy —>tutaj.  Teraz przeciwko kapłanowi skierowano do gorlickiego sądu kolejny akt oskarżenia o czyny pedofilskie względem ministranta.

Fot. ilustr. pixabay.com