Kolejne zmiany w statucie miasta. Radni nie będą już przyznawać tytułu Honorowego Obywatela pośmiertnie?

Trwają prace nad nowym statutem miasta Nowego Sącza. Radni chcą uporządkować system wręczania sądeczanom miejskich odznaczeń. Chodzi o tytuły Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza oraz Tarcze Herbowe „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”. 

– Jeśli proponowane przeze mnie zmiany zostaną zaakceptowane, to tytuły Honorowego Obywatela byłyby przyznawane tylko osobom żyjącym. Tradycyjne tytuły zastąpią natomiast Medale Pamięci „Zasłużony dla Nowego Sącza”  – tłumaczy nam radny Patryk Wicher (PiS), przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej.

Medal ten wręczany byłby tylko raz do roku, podczas uroczystej sesji w listopadzie, kiedy to obchodzona jest rocznica lokacji miasta.

– Oczywiście, w wyjątkowych przypadkach, np. związanych ze stanem zdrowia honorowanej osoby, medal ten mógłby być wręczony przez delegację radnych, poza ratuszem, na przykład w domu takiej osoby – podkreśla Patryk Wicher.

Jest także pomysł, aby ograniczyć ilość wręczanych Tarcz Herbowych. Można byłoby przyznać ich maksymalnie siedem w roku.

– Chcieliśmy także wprowadzić trójpodział tarcz: złote, srebrne, brązowe, jednak pojawiają się głosy, aby z tego  podziału zrezygnować – zauważa Wicher.

Nowe regulacje miałyby usprawnić system przyznawania odznaczeń zasłużonym sądeczanom oraz zapobiec niepotrzebnym dyskusjom czy spekulacjom w przyszłości.

O odznaczeniach decydował będzie Konwent Honorowy, czyli grupa złożona z przedstawicieli różnych środowisk społecznych.
-Do tej pory na temat odznaczeń wypowiadali się formalnie w zasadzie tylko radni. Na ręce przewodniczącego składany był wniosek. Teraz chcemy dać głos właśnie Konwentowi, czyli organowi doradczemu, który będzie mógł przedstawiać swoją opinię. Ostateczny głos nadal należeć będzie jednak do Rady Miasta – podsumowuje Patryk Wicher.

Co o takim rozwiązaniu myślą sądeczanie? Pytamy o to profesora Bogusława Kołcza, który był inicjatorem nadania tytułu Honorowego Obywatela Jerzemu Leśniakowi, już po jego śmierci.

– Rozumiem, że proponowane zmiany sprowokowane są dyskusją wokół przyznawania tytułu dwóm ostatnim honorowym obywatelom naszego miasta. Używany podczas tej dyskusji argument, że należało przyznać ten tytuł za życia, a nie po śmierci, nie bardzo do mnie przemawiał w sytuacji, gdy za życia tej decyzji nie zdążono podjąć, a zasługi dla miasta zmarłego w ostatnim czasie sądeczanina wydają się być niepodważalne -zauważa Kołcz. – Unikając zatem pojawiających się przewrotnie prób nagradzania wstecz sądeczan budujących naszą siedmiowiekową historię, począwszy od Wacława II, proponowałbym, aby kandydatury ograniczyć do osób żyjących lub zmarłych w roku zgłoszenia wniosku, jeżeli ich zasługi nie zdążyły być z powodu śmierci docenione...

– Podobnie, zawężeniu czasowemu powinny podlegać pośmiertne tytuły mające stanowić odpowiednik tytułu Honorowy Obywatel Miasta w przypadku osób od dawna nieżyjących. Co do pozostałych propozycji zmian w regulaminach odznaczeń i tytułów osób zasłużonych dla miasta, sądzę, że wprowadzanie trójstopniowości dotychczasowych odznak czy tarcz herbowych, albo zaostrzanie kryteriów dotąd bardziej liberalnych powinno wiązać się z ustanowieniem nowego odznaczenia czy tarczy, a zamknięciem przyznawania odznaczeń dotychczasowych – dodaje profesor.

Zdaniem Bogusława Kołcza nie dojdzie wówczas do sytuacji, że:  „tej samej tarczy herbowej, którą kiedyś rozdawano niemal hurtem właściwie tylko za staż pracy w mieście i przynależność dobrze-partyjną, a którą można dziś kupić na allegro, nie jest w stanie otrzymać dzisiaj z różnych względów, także z powodu dyskusji pozamerytorycznych przed głosowaniem, wielu naprawdę wybitnych i poświęcających się w służbie dla miasta społeczników”.

Czytaj również o innych zmianach, jakie mają pojawić się w statucie miasta:

Jest szansa, że sądeczanie będą mogli zgłaszać projekty uchwał, nad którymi będzie głosować Rada Miasta

Przypomnijmy, że już końcem października pojawiały się propozycje, aby tytułu Honorowego Obywatela przyznawać tylko za życia.

Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza tylko za życia?

A co o takim pomyśle sądzą sądeczanie? Czy takie regulacje są w statucie miasta potrzebne?

***

Ostatnią osobą, której pośmiertnie przyznano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza, był śp. red. Jerzy Leśniak. 

Pisaliśmy o tym: 

Jerzy Leśniak z tytułem Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza!

Ostatnio Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” otrzymał natomiast sądecki satyryk i autor wierszy Andrzej Górszczyk.

Sądecki satyryk Andrzej Górszczyk otrzymał Tarczę Herbową

Fot. Ilustracyjne – Tatiana Biela. 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.