Jest plan wydatków i dochodów miasta Nowego Sącza na 2022 rok

rynek Nowy Sącz

617 milionów 825 tys. dochodów i 661 mln 544 tys. wydatków – to dwie najważniejsze pozycje w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta Nowego Sącza. Nad przygotowanym przez miejskich urzędników projektem uchwały budżetowej będą debatować niebawem sądeccy radni.

W dochodach miasta mają swój udział podatnicy. Miasto spodziewa się, że w 2022 roku budżet zasili 97 mln 100 tys. zł  tytułem podatków i opłat lokalnych i 144 mln 792 zł tytułem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Z tabel, w które wpisano planowane na przyszły rok wydatki wynika m. in., że utrzymanie stanowisk pracy w sądeckim magistracie będzie kosztowało 30 mln. 578 tys. zł, a bankom w których miasto zaciąga kredyty trzeba będzie zapłacić 2 mln 250 tys. odsetek. Na promocję Nowego Sącza zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej 700 tys. zł.

Dochody i wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok wykazują spadek w porównaniu do wykonania 2021 roku, z uwagi na to, że w 2021 roku Miasto zakończyło realizację dużego zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego” (…).  Planowane wydatki ogółem na 2022 rok ustalono w kwocie 661 544.720 zł i są one niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania za okres ubiegły o 11,2 %. (…) Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 54.305.586 zł. Przyjęta w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wysokość wydatków majątkowych zabezpiecza realizację nowych inwestycji, jak również kontynuowanych z roku ubiegłego” – czytamy w projekcie uchwały.

Najważniejsze zadania inwestycyjne jakie są w planach to:

  • Przebudowa ul. Nawojowskiej  – 14.317.748 zł.
  • Przebudowa Al. Piłsudskiego (z budową ronda w miejscu skrzyżowania z ul Kamienną) – 4.100.000 zł
  • Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza (wymiana starych pieców na paliwo stałe na kotły gazowe, oraz przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej) – 5.079.350 zł
  • Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA – 990.280 zł
  • Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Nowym Sączu ul. Nawojowska – 2.349.673 zł.
  • 3 mln zł zaplanowano na podwyższenie kapitału spółki MKS Sandecja

projekt uchwały budżetowej dostępny jest TUTAJ.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.