Jerzy Nalepka w szpitalu

Jerzy Nalepka w szpitalu

Jerzy Nalepka, członek zarządu powiatu gorlickiego w pilnym trybie trafił do szpitala. Jak się dowiedzieliśmy – jest po ciężkim, rozległym zawale serca. Na szczęście w porę znalazł się pod opieką lekarzy – specjalistów.

Jerzy Nalepka pochodzi z Rzepiennika Strzyżewskiego. Był nauczycielem historii w Szkole Podstawowej w Bobowej, a później – w bobowskim liceum, gdzie od 1991r. pełnił funkcję dyrektora. W 1995 r. został powołany na stanowisko Kuratora Oświaty w Nowym Sączu. W latach 1998 – 2002 r. był wójtem Bobowej, później – do 2014 r – dyrektorem I LO w Gorlicach. W latach 1998-2002, był radnym powiatu, a od 2014 r.- wicestarostą powiatu gorlickiego.

Od 1993 roku należy do PSL.

Redakcja życzy szybkiego powrotuu do zdrowia.

fot. https://www.powiatgorlicki.pl/