Instytut Kultury Fizycznej PWSZ – studiujesz i zarabiasz

Instytut Kultury Fizycznej PWSZ Nowy Sącz

Stoisz właśnie przed wyborem studiów? Chciałbyś zdobywać praktyczną wiedzę, dzięki której będziesz mógł bez problemu wykonywać zawód, do którego czujesz powołanie? A może dopiero poszukujesz swojej drogi? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (PWSZ) w swojej ofercie ma ponad 25 kierunków studiów w sześciu instytutach, gdzie każdy może odnaleźć coś, co go interesuje, jest odpowiedzią na jego pasje bądź potrzeby odnalezienia się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Instytut Kultury Fizycznej PWSZ Nowy Sącz

W prezentowanym poniżej nagraniu Iwona Szewczyk przybliża bogatą ofertę Instytutu Kultury Fizycznej, gdzie pełni funkcję zastępcy dyrektora. IKF daje możliwość studiowania na trzech kierunkach: fizjoterapii (jednolite studia magisterskie 5-letnie), bezpieczeństwa wewnętrznego (3-letnie licencjackie) oraz wychowania fizycznego z wieloma specjalizacjami, po których absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Do dyspozycji studentów jest nowoczesny kampus dydaktyczno-sportowy, na który składa się szereg pracowni m.in. antropologii, anatomii, biomechaniki, biochemii, odnowy biologicznej, fizjologii z hipoksją normobaryczną czy kriokomora oraz pełnowymiarowa hala sportowa z tunelem lekkoatletycznym, kryta pływalnia, a także wielofunkcyjne boiska. Co ważne, z zaplecza sportowego mogą korzystać wszyscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a nie tylko tego instytutu.

Dlaczego jeszcze warto studiować właśnie w PWSZ? Jaka może czekać mnie kariera zawodowa po ukończeniu Instytutu Kultury Fizycznej? – na te i inne pytania młodych, potencjalnych kandydatów na studia, odpowiada Iwona Szewczyk:

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY