Dr Witold Bodziony – dyrektorem Instytutu Kultury Fizycznej sądeckiej PWSZ

Dr Witold Bodziony – dyrektorem Instytutu Kultury Fizycznej sądeckiej PWSZ

Instytut Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu ma od dziś nowego dyrektora. Funkcję tę powierzono doktorowi Witoldowi Bodzionemu, inspektorowi Policji w stanie spoczynku.

Instytut od lat funkcjonuje w obrębie rozwijania umiejętności fizycznych, fizjoterapeutycznych i promowania prospołecznych zdolności, a od dwóch lat zajmuje się również kształceniem z zakresu tak ważnej i przyszłościowej tematyki, jaką jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Wszystkie obszary jego działania są mi bliskie z racji zarówno doświadczenia zawodowego, jak i wieloletniego kształcenia naukowego. Mam wielki zaszczyt i  przyjemność obejmując funkcję dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej sądeckiej PWSZ. Mam też wiele planów związanych z jego rozwojem – tymi słowami witał się dziś z kadrą naukową oraz ze studentami nowy dyrektor.

Dr inż. Witold Bodziony jest absolwentem Technikum Kolejowego w Nowym Sączu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Doktorat zdobył w dziedzinie nauk społecznych, w specjalności  zarządzanie instytucjami publicznymi. Posiada tytuł audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wydany przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej.  W latach służby mundurowej zdobył tytuł skoczka spadochronowego wojsk powietrzno – desantowych oraz ukończył szkolenie specjalistyczne w Departamencie Skarbu USA w zakresie zwalczania terroryzmu.  Zanim rozpoczął pracę w Policji, pełnił służbę na stanowiskach dowódcy plutonu i kompanii w jednostkach wojskowych. Od 28 marca 2006 roku do 21 kwietnia 2011 roku, służył jako Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. W latach 2011-2012 był wykładowcą w ramach projektu „Psychologia Sądowa – wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, realizowanego przez Wydział Psychologii nowosądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University. Ma dwoje dzieci.

fot. Iwona Kamieńska

 

Share on twitter
Share on facebook