Góry pod polsko-słowacką ochroną/ Hory pod poľsko-slovenskou ochranou

Choć góry są piękne, bywają również bardzo niebezpieczne. Niezależnie od pory roku nad bezpieczeństwem turystów po polskiej i słowackiej stronie czuwają służby, dzięki którym nawet najbardziej lekkomyślni lub pechowi wielbiciele górskich wędrówek mają szansę powrócić bezpiecznie do domu.

Krynicka Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, która działa na terenie Sądecczyzny od 9 lat, współpracuje ze słowackimi kolegami, w tym przede wszystkim Horską Slużbą Pienińskiego Narodnego Parku. – Nasza współpraca rozpoczęła się od wspólnych szkoleń, zarówno letnich, jak i zimowych – mówi Grzegorz Sus, ratownik Krynickiej Grupy GOPR. – Do standardowych ćwiczeń doszły także szkolenia specjalistyczne jaskiniowe czy szkolenia w wodach górskich.

Corocznie odbywają się 2-3 takie szkolenia w zależności od potrzeb. Jak informuje Grzegorz Sus, polegają one głównie na wymianie doświadczeń, omawianiu postępowania w poszczególnych przypadkach i poznawaniu procedur postępowania w służbach polskiej i słowackiej. W ciągu ostatnich lat GOPR wspólnie z HS PIENAP zorganizował kilka projektów współfinansowanych głównie ze środków Funduszu Wyszehradzkiego w tym między innymi projekt „Złota godzina”. W tym projekcie partnerem była jeszcze Horska Służba z Gór Izerskich w Czechach. Wszystkie zrealizowane projekty dotyczyły głównie doskonalenia naszych umiejętności oraz zasad współpracy przygranicznej.

Jak podkreśla Grzegorz Sus, zdarza- ją się także wspólne akcje poszukiwawcze czy ratownicze, głównie w rejonie Pienin. Ratownik polskiego GOPR zapewnia, że współpraca przebiega bardzo poprawnie na pewno będzie kontynuowana tym bardziej, że bezpieczeństwo w górach to priorytet zarówno polskich jak i słowackich służb.

(TB)

*****

Hory sú síce nádherné, ale aj veľmi nebezpečné. Bez ohľadu na ročné obdobie strážia bezpečnosť turistov na poľskej a slovenskej strane služby, vďaka ktorým sa dokonca aj tí najľahkovážnejší milovníci horských prechádzok, ale aj tí najväčší smoliari môžu bezpečne vrátiť domov.

Krynická skupina dobrovoľného horského záchranárstva (GOPR), ktorá pôsobí na území Nového Sącza a jeho okolia už viac ako deväť rokov, spolupracuje so slovenskými kolegami, a predovšetkým Horskou službou Pieninského národného parku. „Naša spolupráca sa začala spoločnými školeniami, letnými ako aj zimnými,“ hovorí Grzegorz Sus, záchranár krynickej skupiny GOPR. „Po štandardných cvičeniach nasledoval aj špecializovaný výcvik – jaskyniarsky alebo vodácky.“

Každoročne sa uskutočňujú dve, tri takéto cvičenia v závislosti od potrieb. Ako informuje Grzegorz Sus, opierajú sa o výmenu skúseností, diskusie o postupoch v jednotlivých prípadoch a spoznávanie procedúr práce v poľských aj slovenských službách.

„V priebehu posledných rokov GOPR spoločne s HS PIENAP zorganizova- lo niekoľko projektov spolufinancovaných prevážne z prostriedkov Vyšehradského fondu, medzi ktorými sa nachádzal napríklad aj projekt „Zlatá hodina”. Na tomto projekte sa zúčastnila ešte aj Horská služba Jizerské hory z Českej republiky. Všetky projekty sa týkali hlavne zdokonaľovania našich zručností a zásad cezhraničnej spolupráce.“

Ako zdôrazňuje Grzegorz Sus, zúčastnili sme sa aj spoločných záchranárskych akcií, hlavne v regióne Pienin. Záchranár poľského GOPR ubezpečuje, že spolupráca prebieha veľmi dobre a určite v nej budeme pokračovať, tým viac, že bezpečnosť v horách je prioritou poľských ako aj slovenských horských služieb.

(TB)

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.