Wodę źródlaną z Jurkovej Voli znają na całej Słowacji/ Pramenitá voda z Jurkovej Vole ide do všetkých kútov Slovenska

Wodę Bystrinę ze „Studni Pirkulinej“ koło miejscowości Svidník piją zarówno niemowlęta jak i pracownicy firm. Jej nazwę noszą na podkoszulkach słowaccy mistrzowie w piłce siatkowej.

Wodę z Jurkovej Voli piją we wszystkich regionach Słowacji. Woda ze zdrowego źródła z małej wioski koło Svidníka serwowana jest pracownikom wielu słowackich firm.

Zasługę w tym ma spółka Prameň Bystrina s.r.o. Swoją historię zaczęła pisać w maju 2014 r. Szerokiej publiczności oferuje ona zdrową wodę źródlaną. Celem była głównie poprawa zdrowia oraz poprawa stylu życia mieszkańców. Wizją spółki jest dostarczanie wody wszędzie tam, gdzie ludzie chcą żyć zdrowo a także zapewnie- nie i utrzymywanie jakości życia swoich klien- tów. Ten cel i wizję spółka postanowiła osiągnąć przez wyłączne przedstawicielstwo sprzedaży wody źródlanej Bystrina na rynku słowackim we współpracy ze spółką MediConsulting s.r.o., która działa na rynku od 2010 r.

W Bardejowie i w Nitrze

Spółka dysponuje dwoma dobrze wypo- sażonymi personalnie i materialnie centrami dystrybucyjnymi w Bardejowie i Nitrze. Dla naszego regionu ciekawe jest to, że produk- cyjna część spółki Prameň Bystrina znajduje się w miejscowości Jurkova Voľa koło Svidníka. W malowniczej miejscowości, pomiędzy szczytami Čierna hora (667 m. n. m.) i Makovica (659 m. n.p.m.) w przepięknej i dzikiej przyrodzie Ondavskej vrchoviny.

I właśnie tam znajduje się źródło naturalnej wody leczniczej. W okolicy było kiedyś znane pod ludową, dzisiaj już archaiczną nazwą „Studnia Pirkulina“. Nazwa pochodziła podobno od byłego właściciela gruntu, na którym znajdowało się źródło.

Źródło usytuowane jest w strefie ścisłej ochrony sanitarnej. Jako źródło wody pitnej jest dzisiaj wykorzystywane przez okoliczne miejscowości Jurkova Voľa, Nižný i Vyšný Orlík. Jest źródłem kryształowo czystej wody o wysokiej jakości, która pokonuje długą podziemną drogę, podczas której naturalnie się oczyszcza.

Bez przetwarzania dla niemowląt

Źródło oferuje bezcenną wodę źródlaną, która jest tylko w minimalnym stopniu przetwarzana filtrem chemicznym i spełnia wymagania nawet dla niemowląt. Świetnie opisuje ją nazwa „Bystrina“. Spółka wybrała ją głównie z powodu łatwiejszej identyfikacji produktu klientami.

Aby zmodernizować i podnieść jakość oferowanych usług w zakresie produktów ze źródeł naturalnych, nie zlekceważono również długiej tradycji rynku słowackiego. Bystrina to po prostu źródlana, mikrobiologicznie bezpieczna słowacka woda podziemna.

Ponadto woda spełnia wymagania jakościowe i może być używana również do przygotowania jedzenia dla niemowląt, dla wszystkich kategorii wiekowych. Nie jest przetwarzana chemicznie ani fizycznie.

Korzyści wody Bystrina z Jurkovej Vole można opisać jako: Zdrowa woda źródlana, odpowiednia dla niemowląt, bez jakiegokolwiek przetwarzania, ma niższą zawartość substancji rozpuszczonych (190 mg/l) i jej całkowita mineralizacja wynosi 205 mg/l. Ma optymalny stosunek wapnia i magnezu, niską zawartość azotanów i azotynów, minimalny poziom sodu i jest lekko zasadowa pH (7,5).

Mistrzem w swojej miejscowości

Woda Bystrina z miejscowości Jurkova Voľa jest rozlewana do jedenasto i dziewiętnastolitrowych butelek polikarbonowych, które potem dystrybuowane są na Słowacji. Tak dostarczane są do dziesiątek firm i spółek. Dystrybucja i sprzedaż Bystriny w klasycznym opakowaniu konsumpcyjnym zależy od tego jak radzić sobie będzie woda Bystrina na rynku słowackim. W przyszłości firma nie wyklucza poszerzenia asortymentu oraz personelu.

Ze względu na to, że woda Bystrina reprezentuje zdrowy styl życia, spółka ta wspie- ra przede wszystkim sport. W 2015 r. Bystrina z „korzeniami“ w Jurkovej Voli związała swoją markę z nitrzańską siatkówką.

Po zmianie stosunków własnościowych w klubie siatkarskim o pierwotnej na- zwie VK Ekonóm SPU Nitra, Bystrina stała się ekskluzywnym partnerem aktualnego mistrza Słowacji w siatkówce męskiej, przy czym nastąpiła zmiana nazwy klubu na VK Bystrina SPU Nitra. Spółka darowała również środki finansowe na rozwój miejscowości Jurkova Voľa. Dzięki czemu zbudowano w miejscowości plac zabaw.

(RED.)

****

Bystrinu z „Pirkulinej studni“ pri Svidník pijú dojčatá, aj firmy. Jej názov nosia na dresoch aj slovenskí volejbaloví majstri.

Vodu z Jurkovej Vole pijú vo všetkých slovenských regiónoch. Zdravým prameňom z malej dedinky pri Svidníku zabezpečujú pitný režim pre svojich zamestnancov desiatky slovenských firiem.

Zásluhu na tom má spoločnosť Prameň Bystrina s.r.o. Svoj príbeh začala písať v máji 2014. Širokej verejnosti chcela ponúknuť zdravú pramenitú vodu. Cieľom bolo hlavne zle- pšenie zdravia a skvalitnenie životného štýlu obyvateľov. Víziou spoločnosti je dodávať vodu všade tam, kde chcú žiť ľudia zdravo.

A tiež dlhodobo zabezpečiť a udržiavať kvalitu života svojich zákazníkov. Tieto ciele a vízie sa v spoločnosti rozhodli dosiahnuť výhradným zastúpením predaja pramenitej vody Bystrina pre slovenský trh, a to aj v spo- lupráci so spoločnosťou MediConsulting s.r.o., ktorá pôsobí na trhu od roku 2010.

V Bardejove a v Nitre

Spoločnosť disponuje dvoma personálne a materiálne dobre vybavenými distribučnými centrami v Bardejove a v Nitre. Pre náš región je zaujímavé, že výrobná prevádzka spoločnosti Prameň Bystrina sa nachádza v obci Jurkova Voľa pri Svidníku. V malebneju dedinke, medzi vrchmi Čierna hora (667 m.n.m.) a Ma- kovica (659 m. n. m) prekrásnej a divokej Ondavskej vrchoviny.

A práve prírodný zdroj pramenitej vody vyviera na úpätí spomínaného vrchu Čierna hora. V blízkom okolí bol kedysi známy pod ľudovým, dnes už archaickým názvom „Pirkulina studňa“. Údajne podľa bývalého majiteľa pozemku, na ktorom sa ústie prameňa nachádza.

Prameň je situovaný v prísnom hygienickom pásme ochrany. Ako zdroj pitnej vody sa dnes používa aj pre okolité obce Jurkova Voľa, Nižný a Vyšný Orlík. Je zdrojom krištáľovo čistej, vysoko kvalitnej vody, ktorá prechádza dlhou podzemnou cestou, počas ktorej sa pro- stredníctvom hornín prirodzene očisťuje.

Bez úpravy pre dojčatá

Zdroj poskytuje vzácnu pramenitú vodu, ktorá len s minimálnou úpravou mechanickým filtrom, spĺňa kvalitatívne požiadavky pitného režimu aj pre dojčatá. Vystihuje ho aj názov „Bystrina“. Spoločnosť si ho osvojila najmä z dôvodu ľahšej identifikovateľnosti produktu zákazníkmi a klientmi.

Aby modernizovali a zvýšili kvalitu poskytovaných služieb v oblasti produktov z prírodných zdrojov, nepodcenili ani dlhodobú tradíciu slovenského trhu. Bystrina je jednoducho pramenitá, mikrobiologicky bezchybná, slovenská podzemná voda.

Okrem iného spĺňa osobitné požiadavky na kvalitu a môže byť použitá aj na prípravu stravy pre dojčatá, teda pre všetky vekové kategórie. Nie je nijako fyzikálne ani chemicky upravovaná.

Výhody vody Bystrina z Jurkovej Vole sa dajú vyjadriť jednoducho. Pramenitá zdravá voda, vhodná aj pre dojčatá, bez akejkoľvek úpravy, má nižší obsah rozpustných látok (190 mg/l) a jej celková mineralizácia je 205 mg/l. Má optimálny pomer vápnika a horčíka, nízky obsah dusičnanov a dusitanov, minimálny obsah sodíka a mierne zása- dité pH (7,5).

Majstrom aj obci

Vodu Bystrina plnia v obci Jurkova Voľa do jedenásť a devätnásť litrových polykarbonátových fliaš, ktoré potom distribuujú v rámci Slovenska a zabezpečujú tak pitný režim pre desiatky firiem a spoločností. Distribúcia a predaj Bystriny v klasickom konzumnom balení závisí od toho, ako sa voda Bystrina na slovenskom trhu presadí. V budúcnosti však rozšírenie sortimentu i personálnych firma nevylučuje.

Keďže voda Bystrina reprezentuje zdravý životný štýl, sponzoring tejto spoločnosti je zameraný najmä na podporu športu. V roku 2015 Bystrina s „koreňmi“ v Jurkovej Voli spojila svoju značku s nitrianskym volejbalom.

Po zmene vlastníckych vzťahov vo volejbalovom klube s pôvodným názvom VK Ekonóm SPU Nitra, vstúpila Bystrina do klubu ako exkluzívny partner aktuálneho majstra Slovenska vo volejbale mužov, pričom došlo aj k zmene názvu klubu na VK Bystrina SPU Nitra. Spoločnosť darovala finančný príspevok aj na rozvoj obce Jurkova Voľa. Vďaka nemu v obci napríklad postavili detské ihrisko.

(RED.)

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.