Gość studio DTS, Marcin Kałużny: dostajemy wszyscy szansę na olbrzymie zmiany i otwarcie na nowe…

Gość studio DTS, Marcin Kałużny: dostajemy wszyscy szansę na olbrzymie zmiany i otwarcie na nowe…

Kryzys sprawia, że kombinujemy co zrobić inaczej…

Share on twitter
Share on facebook