Gmina Łososina Dolna ma duże dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Witowicach Dolnych

Gmina Łososina Dolna ma duże dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Witowicach Dolnych

W ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych gmina Łososina Dolna otrzymała między innymi 5 939 800,00 zł na budowę sali gimnastycznej i części socjalno-edukacyjnej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej im. Św. Świerada w Witowicach Dolnych.

W chwili obecnej mamy opracowany projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne i wykonawcze, przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.

– To bardzo dobra i wyczekiwana informacja, tak jak lata wyczekiwana była ta inwestycja. Brak sali był dużym mankamentem placówki oświatowej w Witowicach Dolnych. W efekcie dzieci musiały ćwiczyć na szkolnych korytarzach, salach lekcyjnych, a nawet pod namiotem. Dzięki otrzymanej dotacji takie sytuacje nie będą już miały miejsca. W Witowicach Dolnych powstanie sala sportowa z prawdziwego zdarzenia z odpowiednim zapleczem m. in.: szatniami i łazienkami dla chłopców i dziewcząt, czy pokojem dla trenera. Nowy obiekt będzie połączony ze szkołą. To są wspaniałe wieści i nie sposób się nie cieszyć. Spełniamy marzenia wielu pokoleń mieszkańców Witowic Dolnych i Górnych, a przede wszystkim spełniamy marzenia uczniów i nauczycieli. Warto było marzyć, by w końcu marzenia przybrały realny kształt. Wszystkim, którzy wsparli moje działania Posłom i Posłankom, Senatorowi serdecznie dziękuję – mówi Andrzej Romanek, wójt gminy Łososina Dolna.

Wstępna wizualizacja sali.

Materiał własny partnera

Czytaj również: https://www.dts24.pl/gmina-lososina-dolna-odbuduje-kolejny-zniszczony-most-ze-wsparciem-finansowym-z-budzetu-panstwa/