Gdzie studiować czyli Sądeckie Targi Uczelni Wyższych

Gdzie studiować czyli Sądeckie Targi Uczelni Wyższych

Uniwersytet, wyższa szkoła zawodowa, studium policealne, a może zawodowa służba wojskowa?  Jest sposób na rozwiązanie dylematów związanych z wyborem ścieżki kształcenia. Ponad 30 wystawców z całej Polski przyjechało do Nowego Sącza aby w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Nadbrzeżnej, zaprezentować swoją ofertę edukacyjną.

Nasze Targi będą obchodzić w przyszłym roku jubileusz 20 –lecia – mówi Michał Słowik, reprezentujący    Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu. – Celem tej inicjatywy jest zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną różnych uczelni w jednym miejscu i o jednym czasie.

– W tym roku kładziemy duży nacisk na naszą ofertę polsko-amerykańską – mówi Łukasz Wideł, z Biura Rekrutacji WSB – NLU. – Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje dwa dyplomy: polski i amerykański. Oznacza to także, że program studiów w partnerskiej uczelni National Louis University z Chicago i uczelni nowosądeckiej jest taki sam. Jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów szkół średnich,  Łukasz Wideł poleca flagowy kierunek WSB- NLU czyli zarządzanie oraz informatykę. W tym wypadku uczelnia kładzie duży nacisk na wyszkolenie przyszłych programistów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa może pochwalić się w tym roku nowymi kierunkami: lingwistyką dla biznesu oraz studiami drugiego stopnia na kierunku mechatronika.

Mamy już pierwszą rekrutację na mechatronikę zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne  – informuje dr Tomasz Zacłona, rzecznik PWSZ. – Z kolei lingwistyka dla biznesu kształcić będzie nie tylko specjalistów od biznesu, ale także osoby, które świetnie będą się komunikowały w językach obcych.

Szkoły policealne przygotowały dla przyszłych słuchaczy swoją tegoroczną ofertę. Obecny był min. TEB Edukacja, Bezpłatne Szkoły dla dorosłych ŻAK oraz Policealna Szkoła Pracowników Służb Medycznych i Społecznych. Na zainteresowanych czekały również służby mundurowe  – w tym sądecka Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz policja.

Share on twitter
Share on facebook