Gala Światowego Dnia Turystyki. Urzędnicy ogłosili listę miejsc – Skarbów Małopolski

Gala Światowego Dnia Turystyki. Urzędnicy ogłosili listę miejsc – Skarbów Małopolski

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Zakopanem z okazji  Światowego Dnia Turystyki, wyróżniono ludzi zaangażowanych w promocję turystycznych walorów naszego regionu, oraz miejsca, które swoim urokiem kuszą turystów z całego świata. Wyróżnienie „Za zasługi dla turystyki”  otrzymał m.in. sądecki radny Artur Czernecki.  Rozstrzygnięto również konkurs Turystyczne Skarby Małopolski. W gronie jego laureatów znalazła się Willa Poprad w Rytrze.

Organizatorami tegorocznych obchodów Światowego Dnia Turystyki byli Minister Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska Organizacja Turystyczna i Małopolska Organizacja Turystyczna.

– Małopolska żyje turystyką i z turystyki. Jesteśmy liderem w zakresie ilości obiektów hotelarskich, kwalifikowanych przewodników turystycznych oraz zajmujemy II miejsce w Polsce pod względem prowadzących działalność gospodarczą w regionie organizatorów turystyki.  Systematycznie każdego roku przyjmujemy i obsługujemy ok. 18 mln gości   To wszystko generuje ponad 11 mld złotych  wpływów do gospodarki regionalnej i sprawia, że turystyka jest jedną ze strategicznych gałęzi rozwoju regionalnego – podkreśla Marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

– W tym roku mieliśmy rekordową liczbę turystów z sąsiednich krajów jak: Czechy, Litwa, Łotwa i Estonia. Staliśmy się ważnym krajem docelowym bo jesteśmy tańsi, ale i zapewniamy wyjątkowe bezpieczeństwo w Europie. Wzbudziliśmy też zainteresowanie na kontynencie naszą bezprecedensową pomocą uchodźcom z Ukrainy. Atutem polskiej turystyki jest również nasza słynna polska gościnność. Gratuluję wszystkim uhonorowanym odznaczeniami ministerialnymi – mówił Andrzej Gut-Mostowy wiceminister Sportu i Turystyki.

Odznaki Honorowe Ministra „Za zasługi dla turystyki” otrzymali:

1. Michał Andrzej  Fijoł prezes Zarządu PLL LOT – nowoczesnego polskiego przewoźnika odgrywającego niebagatelną rolę w rozwoju polskiej turystyki krajowej i zagranicznej łączącego Europę Środkową i Wschodnią z całym światem. W 2022 r. PLL LOT obsłużył w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 8,5 mln pasażerów, konsekwentnie wzmacniając tym samym swoją pozycję jako czołowego przewoźnika na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Pan Michał Fijoł to menedżer z dużym międzynarodowym doświadczeniem. Związany jest z PLL LOT od stycznia 2016 r. inicjując najważniejsze decyzje w ramach rozwoju Polskich Linii Lotniczych.

2. Nikolay Kostov radca w Ambasadzie Republiki Bułgarii. Od lat 90-tych działa na rzecz rozwoju współpracy turystycznej między Bułgarią a Polską. Pracując w ambasadzie od 2003 r. a ostatnio pełniąc funkcję kierownika Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego jest inicjatorem i współorganizatorem kolejnych licznych spotkań polskich i bułgarskich ekspertów turystyki rządowych i sfery nauki, oficjalnych wizyt ministrów turystyki w Polsce i Bułgarii oraz spotkań polskiego i bułgarskiego biznesu turystycznego. Za swoją działalność w 2022 został sklasyfikowany przez ekspertów na 69 miejscu na liście 100 najważniejszych osób dla polskiej turystyki.

3. Daniel Jan Puciato to znakomity wykładowca, doktor ekonomii, doktor nauk o zarządzaniu i jakości i doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. Jego prace naukowe oraz ekspertyzy stanowią wartościowe źródło wiedzy dla całego sektora turystycznego, a zaangażowanie w edukację przyczynia się do kształcenia kolejnych pokoleń profesjonalistów, gotowych sprostać wymaganiom dynamicznego rynku turystycznego. Jest członkiem Rady Ekspertów ds. Turystyki przy ministrze sportu i turystyki, co świadczy o uznaniu jego kompetencji.

4. Rafał Piotr Szkaradziński prężnie działający jako Wójt Gminy Szaflary. Obecnie z Jego inicjatywy jest wykonywany najgłębszy na świecie odwiert badawczo eksploatacyjny geotermalny o planowanej głębokości 7 km. Gmina Szaflary realizując tę inwestycję dąży do niezależności energetycznej a także do zwiększenia atrakcyjności turystycznej. Kolejną ważną inwestycją, która jest w trakcie realizacji to budowa parku historyczno przyrodniczo kulturowego wraz z odbudową zabytkowej Wikarówki. Inwestycje te w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy atrakcyjności turystycznej Gminy Szaflary. Rafał Szkaradziński to również główny inicjator Podhalańskiej Kolei Regionalnej. Gmina Szaflary była także jednym z partnerów powstania historyczno kulturowo przyrodniczego szlaku, wokół Tatr który stanowi sieć transgranicznych ścieżek rowerowych na terenie Polski i Słowacji.

5. Artur Czernecki jest działaczem społecznym i samorządowym w Nowym Sączu. Jako Prezes Stowarzyszenia Beskidzkie Więzi od lat propaguje rozwój turystyki na Ziemi Sądeckiej. Jest również Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Nowego Sącza i w ramach tej działalności stara się nieść pomoc wszystkim zgłaszającym się do niego organizacjom turystycznym. Systematycznie organizuje też wyjazdy turystyczne dla mieszkańców Ziemi Sądeckiej, których celem jest poznawanie Polski.

6.Tomasz Edward Rosset od lat 80-ych działa na rzecz turystyki przyjazdowej do Polski.
Był m.in. zaangażowany w reaktywację i rozbudowę portu lotniczego w Łodzi. Pełniąc funkcję Sekretarza Generalnego Polskiej Izby Turystyki uczestniczył w licznych procesach legislacyjnych w turystyce. Współpracuje aktywnie z „Wiadomościami Turystycznymi”, współorganizując m.in. Ogólnopolskie Forum Agentów Turystycznych. Jest autorem wielu publikacji na łamach pism i portali turystycznych.

Zasłużonych dla turystyki wyróżniono także Dyplomami Marszałka Województwa Małopolskiego  „Za wkład w rozwój  i promocję turystyki w Małopolsce”

W tym roku Marszałek Województwa Małopolskiego przyznał 9 wyróżnień. Oto ich adresaci:

1. ksiądz Zbigniew Pytel. Miłośnik gór, przewodnik tatrzański, publicysta, artysta-fotografik. Członek Klubu wysokogórskiego w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Chrzanowie.  Wytrwałą pracą stworzył  wybitne i uznane dzieła publicystyczne i  fotografie artystyczne promujące Małopolskę, w szczególności Podhale, Zakopane i Tatry w tym: Witkiewiczowska architektura sakralna, Góry Mistyczne, Wielka Księga Tatr, Pejzaże tatrzańskie.

2. Ewa Surowiak. Związana z turystyką od ponad 30 lat. Działa społecznie jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Nowosądeckiej Izby Turystyki oraz w Stowarzyszeniu Viva Espana w zakresie promocji turystycznej. Od 2009 roku kieruje nowosądeckim oddziałem TEB Edukacja, który zajmuje się  organizacją kształcenia zawodowego m.in. kadr dla  turystyki.  Od lat zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

3.Wojciech Skruch. Prawnik i ekonomista, specjalista w zakresie finansów i pozyskiwania środków unijnych. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów z zakresu infrastruktury drogowej, sportowej czy turystycznej. Od wielu lat wspiera inicjatywy związane z rozwojem turystyki w Małopolsce w tym  m.in. budowę Przyrodniczo-Edukacyjnej Ścieżki w Koronach Drzew wraz z Edukacyjnym Szlakiem Nietoperzowym w Ciężkowicach

4. Grzegorz Biedroń. Przewodnik beskidzki, wieloletni pilot wycieczek, miłośnik gór – zwłaszcza Beskidów i Tatr. Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. w okresie 2016-2018. Od stycznia 2019 r. Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Jako prezes MOT walczy o ochronę interesów branży turystycznej. Do jego działań można zaliczyć współpracę z wieloma instytucjami państwowymi i podmiotami związanymi z usługami turystycznymi, takimi jak: Polska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zabiega na forum międzynarodowym i w Polsce o to, by turystyka była traktowana jako istotny dla budżetu państwa sektor gospodarki.

5. Radosław Włoszek. Prezes Kraków Airport od 2016 roku. Obecnie także prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Doświadczony menedżer. Jako prezes lotniska walczy o rozbudowę portu lotniczego i stworzenie w Krakowie strategicznego centrum komunikacyjnego. Dzięki jego działaniom Pot lotniczy w Krakowie Balicach obsługuje rocznie blisko 7,5 mln. pasażerów a siatka połączeń lotniczych to już ponad 150 regularnych połączeń w tym najnowsze  takie jak: Turkish Airlines, Sun Expres, Air Dolomiti, Air Serbia czy  flyDubai.

6. Daniel Pitrus. Doświadczony menedżer z ponad 15-letnią praktyką w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi spółkami. Od 2016 r. – Członek Zarządu ds. Finansowych Polskich Kolei Linowych a od 2019 r. –  Prezes Zarządu Polskich Kolei Linowych. Zaangażowany w rozwój turystyki górskiej. Miłośnik gór i ich ambasador.

7.dr hab. Andrzej Betlej. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Sztuki UJ, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Za jego kadencji w Zamku Królewskim na Wawelu przywrócono ekspozycję namiotów tureckich (2020), otworzoną wielką wystawę „Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921” (2021), oraz otworzono nową stałą ekspozycję Skarbca Koronnego (2022). W roku bieżący dzięki jego poparciu Zamek królewski otworzył się również na wydarzenia kulturalno-turystyczne w tym pokaz plenerowy musicalu „Kopernik” –  najnowszą realizację Opery Krakowskiej – przed szerszą publicznością, która  wpisała się w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

8. Justyna Dziedzic.Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Energylandii Parku Rollercoasterów nr 1 w Europie. Jest doświadczonym managerem oraz ekspertem w obszarze turystycznego Real Time Marketingu, który jest tak cenny w dzisiejszych realiach. Mimo młodego wieku z branżą parków rozrywki związana od 14 lat. Swoje pierwsze kroki stawiała w 2009 roku w tematycznych parkach Zatorland, gdzie później pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Parku, była także Brand Managerem Śląskiego Wesołego Miasteczka z ramienia Tatry Mountain Resort. Od 2015 na stałe związała się z Parkiem Rozrywki Energylandia, w której zarządza polityką sprzedaży oraz odpowiada za kreowanie strategii marketingowej największego w Polsce Parku Rozrywki Energylandia.

9. Marcin Szymoniak. Absolwent historii UJ, od 2009 r. licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie działający pod szyldem Szalony Przewodnik. Prowadzi autorskie szkolenia dla studentów z Wydziału Polonistyki UJ w ramach cyklu „Kraków w warsztacie kulturowym polonisty”. Promuje historię i sztukę Krakowa i Małopolski w ogólnopolskich mediach. Autor artykułów naukowych z zakresu historii Kościoła w Małopolsce.

Ideą konkursu „Turystyczne Skarby Małopolski”, który rozstrzygnięto podczas gali jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego w Małopolsce przedsięwzięć i inicjatyw.

Poniżej lista laureatów w poszczególnych kategoriach:

Najciekawszy szlak turystyczny

1. WYRÓŻNIENIE: Velo Przemsza. Velo Przemsza to nowa trasa pieszo-rowerowa łącząca główne atrakcje powiatu olkuskiego. Jadąc nią dotrzemy na Pustynię Błędowską, Zamek Rabsztyn oraz Zalew Wolbromski. Trasa wije się malowniczymi lasami docierając do urokliwych stawów, by w głównych odcinkach umożliwiać podziwianie panoramy Pustyni Błędowskiej czy Zalewu Wolbromskiego.

2. WYRÓŻNIENIE: Małe Pieniny. Wycieczka na najwyższy szczyt Pienin przez Palenicę, Wysoki Wierch i Wąwóz Homole należy do najciekawszych tras turystycznych w Małych Pieninach. Rozciągają się stąd rozległe widoki na Pieniny, Beskid Sądecki, Gorce, Tatry i góry słowackie. To jeden z najbardziej malowniczych szlaków turystycznych w Polsce.

3. LAUREAT: Babia Góra Trails. Babia Góra Trails to prawdziwy raj dla rowerzystów! Kompleks to 14,5 km tras podjazdowych i zjazdowych, o różnym stopniu trudności, które umożliwiają rowerową rekreację w masywie Mosornego Gronia. Kompleks rowerowy Babia Góra Trails znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kolei krzesełkowej Mosorny Groń, dzięki czemu rowerzyści mogą korzystać z rekreacji rowerowej na każdym poziomie trudności.

Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie turystyczne

 1. WYRÓŻNIENIE: Małopolska Tour. Małopolska Tour to jedno z największych rodzinnych wydarzeń rowerowych w Polsce, które z inicjatywy Województwa Małopolskiego odbywa się nieprzerwanie od 2017 r. i gromadzi tysiące rowerzystów! Jest to święto pasjonatów i amatorów „dwóch kółek”. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich – bez względu na wiek i poziom doświadczenia rowerowego. Imprezę tradycyjnie rozpoczyna rodzinny rajd rowerowy, którego główną ideą jest pokonanie, wspólnie z najbliższymi, jednej z kilku świetnie przygotowanych tras rowerowych.

2. WYRÓŻNIENIE: Ogólnopolski Spływ Kajakowy Doliną Rzeki Dłubni „Dłubnia wciąga”. W pierwszy weekend września miłośnicy kajaków napływają do Iwanowic na fantastyczną imprezę kajakową. Do wyboru są dwie trasy: dla zaprawionych kajakarzy, jak również dla rodzin z dziećmi. Spływy odbywają się w sobotę oraz niedzielę. Wydarzeniu towarzyszy m.in. wspólne grillowanie, atrakcje dla dzieci, wystawa produktów lokalnych przedsiębiorców.

3. LAUREAT: Babiogórska Jesień. Babiogórska Jesień to największe święto Górali Babiogórskich, cechujące się czystością formy i zakorzenieniem w regionalnych tradycjach ludowych. Babia Góra, ruch wołoski, zawirowania historii, mniejszości narodowe i etniczne przebywające w regionie to wszystko wpływa na kształtowanie przestrzeni festiwalowej.

Sielskie klimaty – wypoczynek blisko natury

1. WYRÓŻNIENI: Domki Drewniane Sielska Dolina w Pieninach. W pełni ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne, na które składają się 3 całoroczne, w drewniane domki oraz infrastruktura pomocnicza: wypożyczalnia rowerów, nart zjazdowych i biegowych, snowboardów, bardzo duży plac zabaw dla dzieci. Drzewa i krzewy owocowe, eko-ogródek (warzywa, zioła), szklarnia, wszystko podlewane w 100 % wodą deszczową. Cały obiekt korzysta z instalacji fotowoltaicznej. Obiekt należy do Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

2. WYRÓŻNIENIE: Schronisko PTTK Kudłacze. Schronisko PTTK na Kudłaczach położone jest na wysokości 730 m n.p.m., w Pasmie Lubomira i Łysiny Beskidu Średniego (Myślenickiego), około 8 km (w linii prostej) na południowy wschód od Myślenic. Do dyspozycji gości jest 37 miejsc noclegowych. Przy schronisku jest też pole namiotowe. Kudłacze to jedyne schronisko górskie, do którego można w jeden dzień dojść z Krakowa.

3. LAUREAT: Tarninowe Wzgórze. Dom z klimatem położony całkowicie na uboczu z dala od sąsiadów. Goście mogą skorzystać z ruskiej bani w lesie, sauny nad rzeką w której prowadzimy noce saunowe z aromaterapią, wypożyczalni rowerów czy wypoczynku nad rzeką. Wokół słychać tylko śpiew ptaków i szum rzeki, a także pobliskiego małego wodospadu. Gościom są serwowane posiłki na bazie produktów od pobliskich gospodarzy: sery, jajka, mleko, masło.

W gościnie – oferta kulinarna

 1. Wyróżnienie : Restauracja „Chochołowy Dwór”.  Restauracja Chochołowy Dwór to miejsce pełne uroku, zachęcające do odpoczynku i skosztowania dań kuchni polskiej i europejskiej. Restauracja proponuje dania inspirowane porami roku. Wiosną poleca nowalijki, latem lekkie dania z grilla, jesienią smakowane są grzyby i dynia, a zimą specjałem jest gęsina. Restauracja może pochwalić się lepionymi na miejscu tradycyjnymi pierogami.

2. WYRÓŻNIENIE: Karcma u Borzanka. To karczma sięgająca korzeniami XVIII w. Jest to najstarszy w Nowym Targu i okolicy zajazd. Karczma serwuje dania kuchni polskiej, staropolskiej oraz regionalnej. Bogate menu, piękny tradycyjny lokal, ogród, mistrzowie kunsztu kucharskiego, profesjonalna obsługa – to wszystko składa się na niezwykłość tego miejsca.

3. LAUREAT: Willa Poprad. Restauracja Willi Poprad zachwyca swym kameralnym wnętrzem i pysznym jedzeniem. Wygodne siedziska i aromatyczna kawa sprawią, że nie będziesz chciał opuszczać tego miejsca. Kuchnia nawiązuje do okresu międzywojennego, a jednocześnie wykorzystuje najnowsze trendy kulinarne w tym slow food. Szef kuchni serwuje autorskie dania w niebanalnym połączeniu produktów najwyższej jakości, wiele z nich pochodzi od lokalnych dostawców.

Unikatowa atrakcja turystyczna

 1. WYRÓŻNIENIE: Pustynia Błędowska. Pustynia Błędowska to największy w Polsce obszar lotnych piasków, będący małopolskim fenomenem krajobrazowym i przyrodniczym i jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Małopolski Zachodniej z flagową inwestycją –  Róża Wiatrów. Pustynia oferuje możliwość obcowania z przyrodą i unikatowym ekosystemem obszaru Natura 2000 w cichych i spokojnych spacerach z wykorzystaniem ścieżek dydaktycznych i edukacyjnych w tym popularnej Velo Przemszy, która biegnie brzegiem Pustyni.

2.WYRÓŻNIENIE: Dom Ludowy Bukowina Tatrzańska. Dom Ludowy to największy obiekt drewniany w Polsce. Został wybudowany w latach 1928-1932 w oparciu o założenia stylu witkiewiczowskiego. Dom Ludowy to miejsce, które sprawi, że każdy poczuje tutaj góralską kulturę oraz wciąż żywą tradycję Podhala. Przez cały rok odbywają się tu wydarzenia kulturalne (Małe Bajania, Dziadońcyne Granie, Góralski Karnawał, Sabałowe Bajania), działają zespoły regionalne, Szkoła Folkloru i Sztuki Ludowej oraz założony w 1923 roku Regionalny Zespół Teatralny im. Józefa Pitoraka.

3. LAUREAT: Krzyż w Krzeczowie. Krzyż w Krzeczowie został umieszczony na wzgórzu Kiecka na wysokości 631 m n.p.m. Stalowa konstrukcja ma 27 metrów wysokości i znajduje się przy nowej trasie S7, czyli popularnej Zakopiance. Pod Krzyżem w Krzeczowie przebiega szlak turystyczny, który prowadzi na Szczebel i Luboń Wielki. Z tego urokliwego miejsca roztacza się wspaniały widok na Babią Górę i grań Tatr. Dzięki specjalnemu oświetleniu Krzyż jest widoczny w nocy. Krzyż ustawiono w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły (św. Jana Pawła II), który wielokrotnie wędrował beskidzkim szlakiem.

Główna Kategoria

Statuetka i Nagroda pieniężna – 100 000 zł

Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna

 1. WYRÓŻNIENIE: Gmina Ryglice. Ryglice to malownicza gmina o podgórskim ukształtowaniu terenu. Na stokach wzgórz rozgościły się enoturystyczne skarby regionu – winnice, których produkty zyskują coraz większe uznanie smakoszy na całym świecie. W Ryglicach na turystów czeka spichlerz dworski z 1756 r., najstarszy tego typu obiekt w Małopolsce, szlak cmentarzy wojennych, zabytkowe kościoły oraz chronione prawem gatunki roślin i zwierząt.

2. WYRÓŻNIENIE: Gmina Zawoja. Zawoja zawdzięcza swoją sławę położeniu u podnóży „Królowej Beskidu” Babiej Góry. Zawoja jest największą powierzchniowo wsią w Polsce, w której mieści się Babiogórski Park Narodowy. Miłośnicy turystyki znajdą tutaj wodospady, jaskinie, skałki, ale także drewnianą zabudowę. Zimą wielbiciele narciarstwa znajdują tu doskonale przygotowane stoki narciarskie i trasy biegowe. Krystalicznie czysta woda pozwala na kąpiele, a zimą zachęca do morsowania. Zawoja zapewnia turystom bogatą ofertę kulturalną, a jej najbardziej rozpoznawalnym festiwalem jest Babiogórska Jesień.

3. ZWYCIĘZCA: Sułoszowa. Sułoszowa to malownicza miejscowość położona nieopodal Krakowa na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na jej terenie znajduje się Zamek Pieskowa Skała, liczne ostańce i skały wapienne, z przepiękną Maczugą Herkulesa. Sułoszowa znana jest z nietypowego ułożenia pól, które z lotu ptaka urzekają swoim urokiem. Tę jurajską krainę przecinają liczne szlaki rowerowe oraz piesze, w tym najbardziej znane Szlak Orlic Gniazd oraz Velo-Prądnik.

źródło: Biuro Prasowe UMWM, PB