Firma Wiśniowski przyjaznym miejscem pracy

Firma Wiśniowski przyjaznym miejscem pracy

Małopolska Nagroda Rynku Pracy to nowe wyróżnienie przyznawane za inicjatywy, które pomagają mieszańcom w rozwoju zawodowym a przedsiębiorcom w zwiększaniu konkurencyjności. W tegorocznej, pierwszej edycji nagrody przyznano w kategoriach Osobowość Rynku Pracy i Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Dzisiaj po raz pierwszy przyznajemy Małopolską Nagrodę Rynku Pracy – powiedział marszałek Jacek Krupa. Chcemy w tej sposób uhonorować nie tylko promotorów aktywności zawodowej Małopolan, ale i firmy, które dbają, aby ich pracownicy byli ludźmi zadowolonymi i podnoszącymi swoje kwalifikacje

Jak dodał marszałek, w licznych badaniach dowiedziono już, że zadowoleni pracownicy są znacznie bardziej wydajni.

–  Dlatego ważne, aby wraz ze wzrostem liczby ofert na rynku pracy, zwiększała się też ich atrakcyjność. I to zarówno w kwestii wynagrodzeń, atmosfery miejsca pracy oraz możliwości godzenia życia prywatnego z zawodowym. Wierzę, że jako region jesteśmy na dobrej drodze, co pokazują przykłady dzisiejszych laureatów  – podkreślił marszałek Krupa.

Za Osobowość Rynku Pracy 2017 roku uznano Andrzeja Martynuskę, wieloletniego dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Przypomnijmy, nagroda w tej kategorii przyznawana jest osobie, która jest inicjatorem i promotorem działań wspierających zawodowo Małopolan i pracodawców. Co ważne,  te projekty muszą być związane z aktualnymi potrzebami i problemami na rynku pracy, jak i promocją dobrych praktyk, które rozwijają konkurencyjność małopolskich firm. Do nagrody zgłoszono w sumie 15 kandydatów. Oprócz nagrody głównej, wyróżnienia odebrali także: Alina Paluchowska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Krzysztof Gołąb.

Z kolei tytuł Pracodawcy Przyjaznemu Pracownikowi – spośród 10 zgłoszonych – przyznano firmie Wiśniowski. Kapituła nagrody doceniła w ten sposób tych przedsiębiorców, którzy wspierają rozwój zawodowy swoich pracowników, pomagają im w podnoszeniu kwalifikacji, a także wprowadzają rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Podczas poniedziałkowej gali wyróżniono też nominowanych: P. P. H. U. Centrum i firmę Hydrosprzęt s. j.

Kapituła Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy zdecydowała również o przyznaniu nagrody specjalnej Markowi Piwowarczykowi, kanclerzowi Loży Małopolskiej BCC oraz przewodniczącemu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Jak podkreślono w werdykcie – od 16 lat aktywnie działa na rzecz małopolskiego rynku pracy.

Źródło i fot: www.malopolska.pl

 

Targi Edukacja, Kariera, Przyszłość

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama