Drogowcy będą remontować chodniki i ulice

Drogowcy będą remontować chodniki i ulice

Choć często narzekamy na stan dróg i chodników w naszym mieście, w 2017 roku, Miejski Zarząd Dróg, zamierza przeprowadzić kolejne remonty nowosądeckich arterii komunikacyjnych. Drogowcy ogłosili właśnie harmonogram przetargów

Najwięcej inwestycji planowanych jest, jak na razie, w pierwszym kwartale tego roku. Listę rozpoczyna budowa chodnika przy ul. Prusa, a następnie budowa chodnika przy ul. Stolarskiej. Koszt obydwu inwestycji to 200 tys. zł. Nieco więcej, bo 328,062 zł wyniesie budowa chodnika na pieszych przy ul. Mała Poręba.

Kolejna inwestycja zaplanowana w pierwszym kwartale to odbudowa części estakady przy ul. Tarnowskiej – w tym wypadku MZD musi się liczyć z wydatkiem sięgającym 400 tys. zł. 700 tys. zł pochłonie utrzymanie strefy płatnego parkowania, zaś 250 tys. oznakowanie poziome ulic.

Drugi kwartał zapowiada się nieco skromniej, w tym okresie przewidziano przebudowę układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 90 mln 813 tys. 990 zł. Na drugi kwartał przewidziano także budowę chodnika przy ul. Kamiennej oraz ul. Długoszowskiego. Obydwie inwestycje kosztować będą miasto odpowiednio 1 mln 600 tys. zł oraz 850 tys. zł.

Ponadto w drugim, trzecim i czwartym kwartale przewidziano remonty chodników gminnych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Przeznaczono na ten cel 400 tys. zł.

Źródło: MZD Nowy Sącz

fot: www.dts24.pl

Reklama