Sądeccy emeryci służb mundurowych skarżą się, że potraktowano ich jak przestępców

W ślad za powstałym, w połowie października Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, 6 listopada br. powstał Nowosądecki Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Mundurowi emeryci z Nowego Sącza chcą walczyć z tzw. „ustawą dezubekizacyjną”. Skarżą się, że byli funkcjonariusze mają teraz mniejszą emeryturę niż przestępcy po odbyciu kary więzienia i twierdzą, że 24 funkcjonariuszy i policjantów, w poczuciu krzywdy zmarło lub odebrało sobie życie.

wsb3

Mundurowych dotknęły skutki zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku, dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

,,Rząd okłamuje opinię publiczną. Emerytury zmniejszono Policjantom oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej, BOR, ABW i Służby Więziennej. ,,Dezubekizacja” jest hasłem propagandowym i kłamliwym, oszukującym społeczeństwo. Represjonowani policjanci i funkcjonariusze mają mniejszą emeryturę niż przestępcy po odbyciu kary więzienia. Ustawa radykalnie zmniejsza renty wdowom i sierotom po policjantach i funkcjonariuszach poległych na służbie. Mieszczą się one w przedziale od 885zł do 1420zł na miesiąc” – czytamy w uzasadnieniu żądania uchylenia ustawy.

Autorzy tego wystąpienia zwracają uwagę, iż za długoletnią służbę i gotowość 24 godziny na dobę policjanci i funkcjonariusze dostają dziś od 834 zł do 1716 zł netto.

,,Dochowali złożonej przysięgi Narodowi Polskiemu, Państwo Polskie wobec nich – nie” – piszą. Ich zdaniem państwo gwarantowało policjantom  i funkcjonariuszom podejmującym służbę w wolnej Polsce należne emerytury i renty  ,,… Rząd tę gwarancję złamał, a ludzi pełniących ciężką służbę po 1990 nazywa teraz oprawcami. Już 24 funkcjonariuszy i policjantów, w poczuciu krzywdy zmarło lub odebrało sobie życie”- czytamy w uzasadnieniu.

Decyzję o powołaniu NKIU podjęli jednogłośnie przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu, Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ w Nowym Sączu, Stowarzyszenia Komendantów Policji z siedzibą w Limanowej, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Rejonu Nowosądeckiego, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Koła przy ZK w Nowym Sączu, Stowarzyszenia Generałów Policji RP w Warszawie, Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu.

Głównymi celami działania Komitetu jest zbieranie podpisów obywateli popierających projekt obywatelski, ustalenie osób najbardziej dotkniętych ustawą z 16.12.2016r. obniżającą drastycznie świadczenia emerytalne i rentowe ponad 50 000 byłym funkcjonariuszom służb mundurowych oraz członkom ich rodzin. W okresie przedświątecznym chcą do nich dotrzeć z pomocą koleżeńską, psychologiczną i w skrajnych przypadkach organizować pomoc materialną.

Będą także monitorować przypadki zamachów samobójczych spowodowanych depresją, brakiem środków do życia i niedostatku wśród środowisk dotkniętych ww. ustawą.

Przewodniczącym NKIU został wybrany podinspektor (w st. spoczynku) Tadeusz Huryn. Rzecznikiem prasowym Komitetu jest podinspektor (w st. spoczynku) Ryszard Wasiluk.

Fot. pixabay


FORDELEKT
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]