EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie

Fundacja Horyzony360 wraz z Heron Live Hotel oraz Firmą Wiśniowski wdraża różnego rodzaju projekty o tematyce proekologicznej. Taki przykładem jest projekt pt. EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Głównym celem projektu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym uczęszczającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli na obszarze Subregionu Sądeckiego, jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów wodnych Ziemi i właściwe nimi gospodarowanie, a także popularyzacja świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Sądecczyzny.

Potrzeba realizacji działań w obszarze edukacji ekologicznej wynika z faktu stale postępującej degradacji środowiska naturalnego, między innymi poprzez jego zanieczyszczanie. Na tle województwa Sądecczyzna wyróżnia się przede wszystkim swoimi walorami krajobrazowymi oraz bogactwem i różnorodnością form ochrony przyrody, które sprzyjają rozwojowi turystyki aktywnej i kwalifikowanej. W okresie letnim rozwój turystyki i sportów koncentruje się wokół szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo zbiorników i cieków wodnych – rzeki Dunajec, Poprad i Ropy oraz Jeziora Rożnowskiego i Klimkówka. Przez cały rok, a w okresie zimowym w szczególności, uprawianiu aktywności sprzyjają wzniesienia Beskidu Sądeckiego. Rozwojowi przemysłów czasu wolnego oraz turystyce zdrowotnej służą także cieszące się dużą popularnością miejscowości uzdrowiskowe.

Aby zachować ten unikalny zasób, konieczne jest podejmowanie ciągłych działań w obszarze edukacji ekologicznej oraz prowadzenia akcji chroniących środowisko naturalne. Dlatego też Fundacja wraz z Partnerami wdraża przedsięwzięcia proekologiczne, do których chcemy zaprosić dzieci, młodzież oraz mieszkańców a także turystów odwiedzających obszar Sądecczyzny. Wspólnymi siłami musimy dążyć do zrównoważonego rozwoju oraz ,,sprzątać” miejsca, które odwiedzamy, mijamy w drodze do szkoły czy pracy. Pomóżmy naszym lasom i rzekom, nie wyrzucajmy śmieci. Ziemia odwdzięczy się nam za takie działania.

Zapraszamy szkoły oraz przedszkola z obszaru Subregionu Sądeckiego do aktywnego uczestnictwa w naszym projekcie, dzięki któremu z jednej strony młode osoby będą mogły aktynie spędzić czas na łonie natury, z drugiej zaś pomożemy naszej małej Ojczyźnie. Więcej informacji o projekcie na stronie Fundacji: www.fundacjahoryzont360.pl.

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.