Biczyce Górne. Przez ptasią grypę gospodarz stracił prawie osiem tysięcy kur

W gospodarstwie znajdującym się w Biczycach Górnych (gm. Chełmiec) stwierdzono ptasią grypę. Łącznie zagazowanych musiało zostać osiem tysięcy kur. Obecnie w powiecie nowosądeckim nie ma innych ognisk HPAI. 

Pierwsze ognisko ptasiej grypy w województwie małopolskim wykryto w dwóch kurnikach w Bielance (pow. gorlicki). Gospodarzowi zaczęły padać indyki i kury. Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przeprowadził badania laboratoryjne i okazało się, że ptactwo jest zarażone. Finalnie zutylizowano ponad 16 tysięcy sztuk drobiu. 26 marca w Krasnem Potockim również wykryto zarazę. W wyniku tego zagazowano 17 800 kur niosek w okresie odchowu oraz około 2000 kaczek. 30 i 31 marca w gospodarstwie przyzagrodowym w Stroniu (gm. Łukowica) i Wilczyskach (gm. Bobowa) oraz w siedzibie pośrednika w Strzeszynie (gm. Biecz) także potwierdzono obecność ptasiej grypy. Łącznie zutylizowano ponad 1500 zwierząt. Teraz ptasia grypa ponownie została stwierdzona w gminie Chełmiec. Do tej pory gospodarze z naszego regionu stracili ponad 48 tysięcy sztuk drobiu.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu przypominając o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu. Mają one zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:

– pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
– zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
– karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
– stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu, stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
-wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

,,Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw.
„lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii”– apeluje Wojewódzki Inspektor Weterynarii.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.