Będą stabilizować osuwiska i odbudowywać drogi. Największe dofinansowanie na Sądecczyźnie trafi do gminy Kamionka Wielka

Ponad 7 milionów złotych trafi do małopolskich samorządów na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Pieniądze pochodzić będą z rezerwy celowej budżetu państwa. Odbudowy doczeka się m.in. droga w Piwnicznej-Zdroju, czy Mszalnicy. 

Dofinansowania trafią do ośmiu samorządów na jedenaście zadań. Największą kwotę rządowego wsparcia otrzyma gmina Zakliczyn. Trafi tam łącznie 3,5 mln zł na dwie inwestycje. Pierwsza z nich związana jest z wykonaniem prac dotyczących stabilizacji osuwisk wraz z odbudową drogi gminnej w miejscowości Paleśnica. Drugie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach stabilizacji osuwisk wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Faliszewice.

– Bardzo dziękuję rządowi Pana Premiera Mateusza Morawieckiego za kolejne ogromne wsparcie dla województwa małopolskiego. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ponad 7 mln zł przyczynią się do stabilizacji osuwisk i odbudowy dróg, zapewniając Małopolanom poczucie bezpieczeństwa i poprawę jakości życia – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas wczorajszego przekazania czeków.

Gmina Kamionka Wielka otrzymała 120 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi „Wolniki”  w m. Mszalnica. Piwnicznej-Zdrój przyznano 48 tysięcy na wykup gruntów, stabilizację osuwiska i odbudowę drogi gminnej Witkowskie Piwniczna-Zdrój oraz 32 tysiące na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 116967 wraz z odbudową drogi wewnętrznej na działce gminnej.

Do gorlickiego samorządu trafi 993 tysiące złotych i zostanie spożytkowane na stabilizację osuwiska w miejscowości Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi i przepustu. Powiatowi limanowskiemu przyznano 80 tysięcy na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej związanej ze stabilizacja osuwiska i odbudową drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 10+525 -10+565 w m. Jurków.

Powiat nowosądecki otrzymał 70 tysięcy na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dotyczącej stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska
nr 35112 oraz odbudowę drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka- Florynka wraz z naprawą przepustu w m. Florynka. Ponadto 80 tysięcy przyznano na dokumentację geologiczno-inżynierską związaną ze stabilizacją i zabezpieczeniem osuwisk oraz odbudową drogi powiatowej nr 1449K Wytrzyszczka -Tropie – Bartkowa Posadowa w km 11+515-11+675 oraz 11+815-11+945 w m. Rożnów.

Fot. UMWM

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.