Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Muszyna

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Muszyna

Gmina Muszyna to trzecia pod względem wielkości miejsko-wiejska gmina w powiecie nowosądeckim, która w roku 2022 zrealizowała m.in. następujące inicjatywy:

 1. Ekoenergetyczne-klimatyczne 

 • zlikwidowano 42 nieefektywne źródła ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”,
 • zamontowano instalacje OZE w obiektach użyteczności publicznej,
 1. wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne typu LED W Powroźniku przy drodze powiatowej,
 2. zbudowano wieżę widokową na górze Malnik, wyposażoną w kamerę internetową zasilaną z turbiny wiatrowej i panelu fotowoltaicznego,
 3. podpisano umowę na zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, dotacja z NFOŚiGW,
 4. zmodernizowano i zbudowano sieć oświetleniową na terenie MiGU Muszyna.
 • Związane z gospodarką odpadami 

 • odebrano 3192,21 Mg odpadów komunalnych.
 • Oszczędzania i termomodernizacji budynków 

 • zrealizowano prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Powroźniku, m.in. poprzez docieplenie budynku, budowę wentylacji mechanicznej, modernizację kotłowni, montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców 

 1. złożono 47 wniosków do programu „Czyste Powietrze” oraz przeprowadzono 100 kontroli,
 2. zbudowano tężnie solankową.
Gmina realizuje liczne inicjatywy środowiskowe, zwłaszcza w postaci dużych inwestycji.

 

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: To najtrudniejszy moment klubu w XXI wieku. Sandecja gotowa by zatrzymać zły czas

logotyp

 

Reklama