Analiza strategii rozwoju i bieżących budżetów gminy Podegrodzie

Analiza strategii rozwoju i bieżących budżetów gminy Podegrodzie

UG Podegrodzie

Analizowana będzie Strategia rozwoju gminy Podegrodzie, Wieloletnia Prognoza Finansowa i budżety roczne. Z jednej strony chodzi o jakość tych strategicznych dokumentów, ale idzie także o ich spójność.

Strategia Rozwoju Gminy Podegrodzie

Strategia ma horyzont 2021-2030. Zastanawiające jest stwierdzenie już we wstępie, że Strategia jest dokumentem „powracającym”. Jak to rozumieć? Chodzi zapewne, że to jest aktualizacja? Diagnoza gminy sprowadza się do analizy SWOT, sporządzonej w trzech układach: społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Czytać można, że z jednej strony jest wzrost ludności, a z drugiej jest: spadek potencjału demograficznego i ujemny przyrost naturalny. Czyli jak jest? Podległość pod komisariat policji w Starym Sączu jest atutem. Czy należy takie zagadnienia wpisywać do SWOT? Dla gospodarki gminnej silną stroną jest bogactwo fauny i flory. O środowisku naturalnym jako atucie wspomniano aż dwukrotnie, czyli z „fauną i florą” to już trzykrotnie. To znowu zastanawia. Takich zapisów i powtórzeń jest wiele. Razem z wnioskiem po SWOT, że gmina Podegrodzie jest mocna rozwojowo w zakresie rolnictwa i kultury. Odnośnie rolnictwa, to można się jakoś zgodzić, ale zastanawia kultura.

Gminy i kierunki działań

Wizja gminy w 2030 jest sformułowana jak misja, a ta druga przypomina wizję. Obie są jednak tak ogólne, że można je dopasować do każdej gminy w Polsce. Cele strategiczne i operacyjne są podzielone na 3 motywy: społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny. Sformułowania są bardzo ogólne. Aby więcej się dowiedzieć trzeba przejść do punktu: kierunki działań. Można przeczytać, że w Podegrodziu będzie powstawać: dom seniora, budynek OSP, skate park, amfiteatr, szkoła podstawowa, wodociągi i kanalizacja, parking, most na Brzeziance. To jest pewien konkret. Jest jeszcze kilka innych ogólnie sformułowanych inwestycji. Szkoda jednak, że nie ma terminów powstania, szacunkowych kwot. Mierniki są podane ogólnie, czyli nie wiadomo jaki będzie efekt tych inwestycji. Gmina Podegrodzie posiada kilkanaście różnych dokumentów strategicznych. Można mieć tylko nadzieję, że są one napisane dokładniej niż Strategia. Ona wymaga uzupełnień i konkretyzacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, budżet roczny

Można oczekiwać większej szczegółowości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Jest całkiem sporo przedsięwzięć majątkowych. Dużo planuje się odnośnie do inwestycji wodnościekowej, aż 21 inwestycji w różnych lokalizacjach gminy za kwotę około 20 milionów złotych. Zaznaczono te inwestycje w Strategii, jednak bardzo ogólnie. WPF wspomina o budowie szkoły podstawowej, ale skate park, dom seniora, budynek OSP. amfiteatr nie zostały ujęte. Trzeba założyć, że te inwestycje będą realizowane po 2026 roku. Zastanawiają w WPF pozycje wyzerowane. One dotyczą instalacji gazowej i infrastruktury edukacyjnej. Czy to oznacza, że zrezygnowano z tych inwestycji do roku 2023? Rozbieżności są także pomiędzy WPF a budżetami rocznymi. W tym na 2023 ujęto budowę trzech świetlic, których nie ma w WPF. Inne pozycje są zgodne. Oprócz aktualizacji Strategii trzeba sugerować, aby horyzont WPF pokrywał się ze Strategią. Należy także ujednolicić nomenklaturę.

 

Przygotowano przez: Nowosądeckie Centrum Analiz Samorządowych. 

 

Czytaj także: Czarny Potok. Strażacy potrzebują nowego samochodu aby szybciej nieść pomoc

 

logotyp

 

 

fot. UG Podegrodzie

 

 

 

 

 

Share on twitter
Share on facebook