Analiza infrastruktury technicznej w gminie Podegrodzie

Analiza infrastruktury technicznej w gminie Podegrodzie

miniatura

Przedstawiamy analizę infrastruktury technicznej w gminie Podegrodzie.

W gminie Podegrodzie istnieje 3 410 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 252 mieszkań. Ta ilość jest znacznie mniejsza od ilości dla województwa małopolskiego (385,20). Jest również mniejsza od średniej dla całej Polski (412,40).

Instalacje wod-kan

Instalacje wodociągowo-sanitarne posiada 97,11% mieszkań. Jest to wartość zbliżona do województwa małopolskiego (97,75%), a także do Polski (97,71%)Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 7/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej to Korzenna.

Centralne ogrzewanie

79,84% mieszkań korzysta z centralnego ogrzewania. Jest to niższy wynik na tle województwa małopolskiego (85,98%), a także Polski (85,62%). Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 7/11. Gmina na najwyższej pozycji to Rytro, a na najniższej pozycji Gródek nad Dunajcem.

Gazyfikacja

1,7% mieszkań posiada gaz. Jest to bardzo niski procent na tle województwa małopolskiego (66,60%),  a także Polski (58,23%). Pozycja na tle gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego: 9/11. Gmina na najwyższej pozycji to Kamionka Wielka, a na najniższej pozycji to Rytro.

Edukacja

W gminie Podegrodzie istnieje 6 przedszkoli, w których do 15 oddziałów uczęszczało 331 dzieci. W gminie funkcjonuje 10 szkół podstawowych i 1 szkoła ponadpodstawowa.

Instytucje kultury, rekreacja

W gminie funkcjonują 4 domy i ośrodki kultury, 4 biblioteki posiadające księgozbiór liczący ponad 43 tysięcy książek.

Infrastruktura sportowa

Na terenie gminy znajdują się 2 boiska w Podegrodziu i Brzeznej oraz Hala sportowa w Brzeznej. Według ostatnich danych GUS na terenie gminy działają 3 kluby sportowe.

PODSUMOWANIE

Najmocniejsze strony to dobrze rozbudowaną sieć wod-kan, c.o., bogata oferta kulturalna. Najsłabsze strony to słabo rozwinięta gazyfikacja.Pozycja w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”: 442 na 1523 gmin wiejskich z punktacją 42,34.

Źródło: GUS
Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Czy program edukacji przeciwdziałającej przemocy seksualnej powinien być systemowo wdrożony w sądeckich szkołach?

LOGOTYP

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama