Afazja, czyli gdy milczenie nie zawsze jest złotem

Afazja, czyli gdy milczenie nie zawsze jest złotem

Mało kto wiedział, czym jest i jak objawia się afazja. Odejście na emeryturę jednego z najpopularniejszych amerykańskich aktorów Bruce’a Willisa sprawiło, że z nazwa tego zespołu cech pourazowych, często niewłaściwie nazywanym chorobą, szybko rozpowszechniła się w mediach mainstreamowych. W intensywnym tempie rozprzestrzenił się także koronawirus, po którego przejściu miliony ludzi zmagało się i nadal zmaga z afazją.

Problemy z komunikacją

Może zacząć się ona od problemów z porozumiewaniem się – trudnościami ze znalezieniem właściwych słów lub ich zapominania – początkowo odbywa się to jako „polowanie na słowa”, np. często powtarzanie „ten, tego” zamiast właściwego opisu przedmiotu. Niektóre osoby mają trudności w komunikacji tylko w jednym obszarze, na przykład w układaniu słów w sensowne zdania, w czytaniu lub w zrozumieniu tego, co mówią inni. Chory może też mylić słowa, używając błędnych określeń, lub układając zdania w sposób niemożliwy do zrozumienia. Zdarzają się przypadki (…)

Cały materiał znajdziesz w najnowszym DTS – dostępnym bezpłatnie pod linkiem:

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama