52 osoby są winne gminie Korzenna ponad 2,4 mln złotych. O kim mowa?

Jak poinformowali urzędnicy, aż ponad 2,4 miliona złotych są winne gminie i budżetowi państwa osoby, które nie płacą w gminie Korzenna alimentów na rzecz dzieci. Znaczna większość dłużników to mężczyźni.

Okazuje się, że niektórzy spośród 52 osób są zadłużeni na aż około 250 tysięcy złotych.

– W przypadku, gdy egzekucja wyroku sądu nakazującego płacenie alimentów nie jest możliwa, zobowiązanie bierze na siebie gmina, która otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa – informują korzeńscy urzędnicyWedług przepisów, kwota wypłacana przez gminę nie może być wyższa niż 500 złotych na jedno dziecko miesięcznie. – Wypłacone z budżetu państwa kwoty obciążają zobowiązanego do ich płacenia, który musi je zwrócić – dodają.

Na kwotę 2,4 mln złotych składają się alimenty (1,8 mln złotych) oraz naliczane od nich odsetki (ponad 600 tys. złotych). Jest to stan na koniec 2019 roku i obejmuje lata 2005 – 2019. Co ciekawe, 50 spośród 52 zadłużonych osób to mężczyźni.

Jednak najczęściej takie należności nie są w ogóle spłacane. Jak czytamy na stronie internetowej gminy Korzenna: „Dłużnicy oficjalnie nie pracują, nie posiadają też żadnego majątku. Na wezwania do złożenia oświadczenia majątku niektórzy w ogóle nie reagują, a ewentualne sprawy sądowe i wyroki skazujące także nie przynoszą finansowych rezultatów, bo trafiający do więzienia nie zarabiają, a skazani na prace publiczne na rzecz gminy nie otrzymują wynagrodzenia”. 

Mimo to, okazuje się, że od paru lat liczba dłużników zmniejszyła się ze względu na zmianę przepisów. Łatwiej jest teraz walczyć z oszustami, którzy np. będąc formalnie małżeństwem w separacji, w rzeczywistości traktowali fundusz alimentacyjny jako dodatkowe źródło pieniędzy. Dzięki zmianie prawa, w takich sytuacjach powiadamiana jest prokuratura.

fot. ilustr. pixabay.com

Czytaj też:

GAZETA DO SŁUCHANIA! Kobieta z ławy poselskiej. Lubię prać, prasować, odkurzać

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.