40 decyzji o wsparciu od Krakowskiego Parku Technologicznego

40 decyzji o wsparciu od Krakowskiego Parku Technologicznego

Już 40 małopolskich firm skorzystało ze wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji od początku tego roku. 29 małych i średnich przedsiębiorców oraz 11 dużych firm zainwestuje łącznie ponad 1,5 mld zł w rozwój swoich przedsiębiorstw.

Trzy wydane ostatnio przez Krakowski Park Technologiczny decyzje o wsparciu trafiły do firm: SBS Technology Poland sp. z o.o., ABIS sp. z o.o. s.k. oraz OPAX sp. z o.o. s.k.

Krakowski Park Technologiczny zamknął trzeci kwartał 2023 r. z bardzo dobrym wynikiem 40 wydanych decyzji o wsparciu dla małopolskich przedsiębiorców. Województwo małopolskie w mojej opinii stanowi bardzo atrakcyjną lokalizację inwestycyjną w Polsce, co potwierdzają kolejne firmy, które wybierają ten region do rozwoju swojej działalności. Nowe inwestycje pokazują, że w Małopolsce mamy szeroki przekrój branż: od elektroniki, poprzez budowę maszyn po opakowania tekturowe. Ta różnorodność nie tylko cieszy, lecz mam również nadzieję, że stanowi zachętę dla innych przedsiębiorców do inwestycji i rozwijania swoich projektów w naszym regionie.

Tadeusz Zaremba, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

Firma SBS Technology Poland Sp. z o.o. (SBS Technology) powstała w Polsce w lutym 2023 roku jako odpowiedź na wciąż rosnące potrzeby amerykańskiej spółki South Bay Solutions. South Bay Solutions Inc. (SBS) oferuje najwyższej jakości technologie produkcyjne dla branży półprzewodników, medycznej, motoryzacyjnej, naftowo-gazowej i wojskowo-obronnej. Powstała spółka ma pełnić rolę wsparcia inżynieryjnego dla firmy „siostry”. Inwestycja będzie realizowana w zakładzie produkcyjnym w Żelichowie, w powiecie dąbrowskim, gdzie prowadzona będzie działalność w zakresie obróbki mechanicznej oraz produkcji wiązek kablowych, między innymi dla przemysłu samochodowego, medycznego oraz maszynowego. Przedsiębiorstwo na ten cel planuje przeznaczyć 30 355 200 zł nakładów inwestycyjnych.
Spółka ABIS zajmuje się projektowaniem i budową maszyn dla zakładów produkcyjnych, w szczególności dla branży samochodowej, AGD czy meblarskiej. Rozwija też usługi w zakresie automatyzacji, robotyzacji i modernizacji stanowisk produkcyjnych. Dzięki uldze podatkowej zwiększy zdolności produkcyjne istniejącego zakładu, który znajduje się w dwóch lokalizacjach: w Rząsce oraz w Morawicy, które stanowią nierozłączną całość. W ramach inwestycji powstanie nowy budynek administracyjno-techniczny oraz hala montażowo-warsztatowo-produkcyjno-magazynowa, zostaną także zakupione maszyny i urządzenia produkcyjne.
Ciąg technologiczny realizowany będzie w dwóch lokalizacjach. W obecnej siedzibie w Rząsce znajdować się będzie infrastruktura projektowa (projektowania mechanicznego i elektrycznego), sieć komputerowa i serwerownia służąca do wytworzenia oprogramowania. Natomiast w nowo wybudowanej hali produkcyjnej w Morawicy znajdzie się oddział mechatroniki i tam będzie realizowany proces montażu mechanicznego i elektrycznego, prefabrykacji oraz magazynowania. Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 6 100 000 zł.
Kolejna decyzja o wsparciu została wydana średniemu przedsiębiorcy z Przytkowic. Firma Opax to producent opakowań tekturowych, który działa na rynku od 1995 roku. W ramach inwestycji planuje nie tylko zoptymalizować przebieg procesu produkcyjnego, ale także zmniejszyć koszty produkcji i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Aby to osiągnąć przedsiębiorca wybuduje magazyn wysokiego składowania dla surowców i wyrobów gotowych, a także zakupi wyposażenie magazynowe, infrastrukturę związaną z instalacją fotowoltaiczną (OZE).. Nakłady kwalifikowane inwestycji wyniosą 20 700 000 zł.
Od początku roku KPT wydał 40 decyzji o wsparciu, łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 1, 5 miliarda złotych, przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie blisko 800 miejsc pracy.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na okres 12 lub 15 lat.  Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). O wsparcie może ubiegać się zarówno mały, średni jak i duży przedsiębiorca. Krakowski Park Technologiczny jest operatorem PSI w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim.

Michalina Jodłowska

Czytaj również:https://www.dts24.pl/krakowski-park-technologiczny-z-nagroda-global-free-zones-of-the-year-2023/

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama