10 października. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Są nowe miejsca, gdzie znajdziesz pomoc!

10 października. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Są nowe miejsca, gdzie znajdziesz pomoc!

Od października w Małopolsce działają nowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Jedno z nich rozpoczęło działalność w Nowym Sączu. Usługi tam świadczone są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Również w tym miesiącu uruchomiono centrum zdrowia psychicznego dla dorosłych w powiecie limanowskim. 

Zależy nam, by dostęp do tego rodzaju pomocy był jak najłatwiejszy dla dorosłych i dzieci – mówi Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. – Dlatego powiększamy sieć placówek tworzących nowy model wsparcia dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, skupiony przede wszystkim na pomocy udzielanej w naturalnym środowisku chorego, bez konieczności pobytu w szpitalu.

W przypadku dzieci czy nastolatków, zmagających się z trudnościami psychicznymi, nowy model opieki jest podzielony na trzy tzw. poziomy referencyjne. W ramach każdego z nich placówki udzielają pomocy pacjentom o różnych potrzebach zdrowotnych. Pierwszą pomoc zapewniają ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Oferowane przez nie wsparcie składa się m.in. z porad psychologicznych, psychoterapii indywidualnej lub rodzinnej. Podstawą leczenia jest zaś praca w środowisku pacjenta, czyli w domu i gronie rówieśników.

Od października lista lecznic z II poziomu referencyjnego –  centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży powiększyła się o jeden ośrodek w Nowym Sączu. Od początku miesiąca Małopolski NFZ finansuje leczenie w centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, Piotra Obrzuda  (Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2, tel. 18 442 22 11).  Świadczona tam pomoc jest bezpłatna i nie wymaga skierowania.

Rozpoczął pracę także kolejny ośrodek pomocy psychiatrycznej dla dorosłych – centrum zdrowia psychicznego w powiecie limanowskim, prowadzone przez MEDI-LI-NORM sp. z o.o.:

  • punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, Limanowa, ul. Piłsudskiego 61, tel. 721 667 786
  • punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, Limanowa, ul. Witosa 3/2, tel. 721 667 786.

Centra zdrowia psychicznego są elementem pilotażowego programu psychiatrii środowiskowej dla dorosłych. Oferują one osobom w kryzysie psychicznym bezpłatne wsparcie. Pomoc jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb. Plan leczenia może obejmować regularne wizyty u psychiatry, psychoterapię indywidualną czy grupową, pobyt na oddziale dziennym, wizyty w domu pacjenta zespołu leczenia środowiskowego i pracę z nim oraz jego rodziną, w razie potrzeby – także pobyt w szpitalu. Jeśli specjaliści uznają, że chory wymaga pilnej pomocy, leczenie startuje w ciągu 72 godzin od pierwszej wizyty w centrum.

Do CZP nie obowiązują skierowania, wizyty nie trzeba wcześniej umawiać. Wystarczy zgłosić się do jednego z punktów koordynacyjno-zgłoszeniowych, w których specjaliści dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

W Małopolsce łącznie działa 13 takich ośrodków – na terenie m.in. Krakowa, Myślenic, Gorlic, Tarnowa, Andrychowa, Oświęcimia, Chrzanowa. Ich pracę finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Lista wszystkich jest dostępna na stronie www.nfz-krakow.pl.

źródło:

Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

zdjęcie: freepik