1 grudnia, Nowy Sącz. Spotkanie dyskusyjne: „wokół sądeckiej bezpieki”

Autor książki  “Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975″ dr. Marcin Kasprzycki z krakowskiego oddziału IPN spotka się z sądeczanami zainteresowanymi trudną historią Sądecczyzny w latach PRL. Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego zaplanowano na 1 grudnia na godz. 17. w gmachu głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 56).

W styczniu 1945 r. za Armią Czerwoną i jednostkami NKWD, które wyparły z Sądecczyzny wojska niemieckie, do Nowego Sącza przybyła grupa operacyjna, składająca się z funkcjonariuszy UB oddelegowanych z województwa rzeszowskiego. Stała się ona zalążkiem tajnej policji politycznej, która przez dziesiątki lat jako „tarcza” i „miecz” komunistów wspierała budowę, a następnie ochronę reżimu totalitarnego.

Jak przebiegało organizowanie Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Sączu? Kim byli i skąd pochodzili funkcjonariusze tam pracujący? Jak wyglądały działania UB wobec oddziałów podziemia niepodległościowego, działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Kościoła katolickiego? Jakie specyficzne dla tego powiatu cechy i zjawiska wpływały na funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa? Co charakteryzowało inwigilację mieszkańców powiatu, i jak wyglądało tworzenie sieci informatorów i tajnych współpracowników, wspomagających bezpiekę w kontrolowaniu społeczeństwa? Jaki wpływ na działalność policji politycznej miały wydarzenia Października ’56? Jak wyglądała praca operacyjna SB po 1956 r., czy można mówić o ciągłości realizowanych zadań, czy o zmianie priorytetów w zakresie rozpracowywania i inwigilacji poszczególnych środowisk, grup, instytucji, zakładów pracy i poszczególnych osób?

O tym będą rozmawiać dr Marcin Kasprzycki autor książki Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975, wydanej w 2020 r. oraz dr Wojciech Frazik i Andrzej Szkaradek.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.