Żona wiceprezydenta od roku była prokurentem SW. Gdy sprawą zajęli się prawnicy wojewody, sama zrezygnowała z funkcji

Żona wiceprezydenta od roku była prokurentem SW. Gdy sprawą zajęli się prawnicy wojewody, sama zrezygnowała z funkcji

[Aktualizacja na dole artykułu]

Żona wiceprezydenta miasta Nowego Sącza Wojciecha Piecha od kwietnia 2016 roku pełni funkcję prokurenta spółki Sądeckie Wodociągi. W Krajowym Rejestrze Sądowym figuruje, jako prokura oddzielna spółki. Czy to zgodne z prawem? Prawnicy wojewody małopolskiego mają wątpliwości.

Wojciech Piech został powołany przez prezydenta Ryszarda Nowka, na stanowisko wiceprezydenta w połowie listopada 2015 roku. Jego żona, będąca od około 10 lat etatowym pracownikiem Sądeckich Wodociągów, została prokurentem niespełna rok później. Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ma wątpliwości, czy powierzenie jej tej funkcji dokonało się zgodnie z prawem.

Wskazuje na art 24f pkt 2. Ustawy o samorządzie gminnym, który przytaczamy poniżej:

Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.

Wiceprezydent Wojciech Piech sprawy nie komentuje, stwierdzając jedynie, iż była to decyzja zarządu Sądeckich Wodociągów.

Jak informuje Mirosław Chrapusta, Marta Piech nie jest pełnomocnikiem w znaczeniu kodeksu cywilnego, tylko pełni funkcję prokury, która jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa.

Zwraca uwagę na zapis art. 1091. § 1. Kodeksu Cywilnego:

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

– Z tego zapisu jasno wynika, że prokura jest formą pełnomocnictwa – stwierdza dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

– Zarząd spółki powołał Martę Piech, jako prokurenta wiedząc o tym, iż jest żoną wiceprezydenta miasta Nowego Sącza. Przed powołaniem jej na to stanowisko zasięgnęliśmy opinii prawnej, z której jasno wynika, że nic nie stoi na przeciwko, by pełniła taką funkcję- komentuje prezes zarządu i dyrektor spółki Sądeckie Wodociągi Janusz Adamek.

Zwraca uwagę, że istnieją różne interpretacje prawa w kwestii określenia, czym jest gminna osoba prawna, o której mowa w przytoczonym wyżej art 24f pkt 2. Ustawy o samorządzie gminnym.

-Żeby można było mówić o gminnej osobie prawnej musi być jeden udziałowiec. My mamy ich kilku, czyli jest wątpliwość, której gminy jesteśmy gminną osobą prawną i tu jest niuans – wyjaśnia prezes Sądeckich Wodociągów.

Jednak informuje, że miasto Nowy Sącz ma około 80 proc.  udziałów w spółce Sądeckie Wodociągi.

Nie ma prawnej definicji odnoszącej się do gminnej osoby prawnej, w przeciwieństwie do terminów: „powiatowa osoba prawna”, czy też „wojewódzka osoba prawna”.

– Jeżeli udziałowiec jest jeden, to spółka jest gminną osobą prawną, jeżeli jest ich więcej, to nie jest gminną osobą prawną. Ten przepis nie jest zapisany w księgach prawa, ale jest najdalej idącą interpretacją – dodaje prezes Adamek powołując się na Wyrok Sądu Najwyższego z lat 90 dotyczących określenia gminnej osoby prawnej.

Dodatkowo zapewnia, że za pełnienie funkcji prokurenta, Marta Piech nie pobiera dodatkowych pieniędzy.

– Nie jest to dodatkowy etat, a możliwość reprezentowania spółki pod nieobecność zarządu. Marta Piech jest od 10 lat etatowym pracownikiem spółki. Nadzoruje pracę działu ekonomicznego, kontroli i sprzedaży i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie – wyjaśnia.

Jak poinformował nas Mirosław Chrapusta, wątpliwość, czy spółkę Sądeckie Wodociągi można traktować jako gminną osobę prawną bada kierowana przez niego jednostka.

Trzy miesiące temu, 12 czerwca br. Marta Piech została powołana do rady nadzorczej komunalnej spółki Sądecka Infrastruktura Miejska. Dzień po publikacji artykułu, na portalu ,,Twój Sącz”, poddającego w wątpliwość ,,legalność” tego wyboru, jej miejsce zajęła Ewa Gondek. Jak się okazało, wybór Marty Piech z mocy prawa był nieważny. Czy i finał tej sprawy będzie podobny? Wkrótce się okaże.

Aktualizacja: 
Jak informuje w rozmowie z ,,Dobrym Tygodnikiem Sądeckim” dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Mirosław Chrapusta, do nowosądeckiego ratusza został wysłany z WPiNMUW list, w którym poproszono prezydenta Ryszarda Nowaka o wyjaśnienie wątpliwości związanych z tą sprawą. W odpowiedzi na pismo, władze miasta przekazały informację, iż Marta Piech sama zrezygnowała z pełnienia funkcji prokurenta Sądeckich Wodociągów. Jako powód podała ,,przyczyny rodzinne.” To w opinii Chrapusty, rozwiązało problem.

 

fot. biuro prasowe UM Nowego Sącza

Share on twitter
Share on facebook