Zmarł Marek Basiaga – prezes Klubu Literackiego SĄDECCZYZNA

Zmarł Marek Basiaga – prezes Klubu Literackiego SĄDECCZYZNA

Zmarł Marek Basiaga – poeta, prozaik, krytyk literacki, filmoznawca. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i prezes Klubu Literackiego SĄDECCZYZNA.

Marek Basiaga urodził się w 1952 r. w Nowym Sączu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu, potem ukończył I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Długosza. Studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. Po ukończeniu studiów został zatrudniony przez macierzystą uczelnię jako historyk filmu. Z tego czasu pochodzą jego prace naukowe, które drukował w takich książkach zbiorowych, jak: Szkice o filmie polskim (1985), Film polski. Twórcy i mity (1987), Od fantastyki do komiksu (1993), publikował też w miesięczniku „Kino”. Ukończył również bibliotekoznawstwo i podyplomowe studium pedagogiczne. Uprawiał też dziennikarstwo, był redaktorem kwartalnika „Almanach Sądecki”.

Jako poeta debiutował w 1974 r. wierszem Wyrok w „Życiu Literackim”. Poezje, eseje, szkice krytyczno-artystyczne, opowiadania Marka Basiagi można znaleźć m.in. w następujących czasopismach: „Literatura”, „Tygodnik Kulturalny”, „Nowy Wyraz”, „Miesięcznik Literacki”, „Poezja”, „Vademecum”, „Magazyn Kulturalny”, „Regiony”, „W drodze”, „Almanach Sądecki”, „Fakty”, „Topos”, „Tytuł”, „Fraza”, „Przegląd Artystyczno-Literacki”.

Ukazały się dotąd następujące zbiorki jego poezji: Dysonans (Warszawa 1979, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza), Bez powrotu (Kraków 1980, Wydawnictwo Literackie), Sentymentalnie banalne (Nowy Sącz 1988, Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury), Ulice. Pod powieką czternastolatka (Nowy Sącz 1992, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana), Mówić: motyl. Arkusz poetycki (Nowy Sącz 1993, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana), Ogrody ciszy (Nowy Targ 1993, Podhalańska Spółka Wydawnicza), Kto stoi w bursztynie (Nowy Sącz 1995, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddz. W Nowym Sączu, Biblioteka „Almanachu Sądeckiego”. Zeszyt 1), Dwie drogi (Kraków 1996, Wydawnictwo Baran i Suszczyński), Gwiazdy pustej kieszeni. Z wierszy rozproszonych. Arkusz poetycki (Nowy Sącz 1997, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana), Na przekór planecie (Kraków 1997, Wydawnictwo Miniatura), Tunel na końcu światła (Nowy Sącz 1998, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana), Usłyszeć światło. Posłowie – Wojciech Kudyba (Poznań 1998, W drodze. Wydawnictwo Polskiej prowincji Dominikanów), Mityki przez wieki. Spotkanie szóste (Nowy Sącz 2003, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Odz. W Nowym Sączu), Requiem słowa. Tomik poetycki (Brzezia Łąka 2017, Wydawnictwo Poligraf),

Opracował antologię poezji sądeckiej Klubu Literackiego „Sądecczyzna” pt. Pierwsze spotkanie (1997). Swoje teksty ogłaszał w wielu wydawnictwach zbiorowych, np. w krakowskich zeszytach SPP Poezja, gwiazdy i tokaj w Jamie Michalika (1995), Poezja i gwiazdy na Kanoniczej (1996 i 1997). Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Źródło biografii: Tekst częściowo zaczerpnięty z Almanachu autorstwa Bolesława Farona „Poeci Sądecczyzny”

Share on twitter
Share on facebook