Głosuj na swojego kandydata w plebiscycie ZIARNKO GORCZYCY!

Głosuj na swojego kandydata w plebiscycie ZIARNKO GORCZYCY!

Znamy nominowanych. Rozpoczynamy głosowanie!

W tym roku do statuetki Ziarnko Gorczycy zostało nominowanych dziewięć osób oraz siedem stowarzyszeń i firm.

Głosowanie prowadzone jest na naszym portalu: www.dts24.pl.

Dziennie można oddać jeden głos. O przyznaniu statuetki Ziarnka Gorczycy zadecydują w 50 proc. głosy naszych Czytelników i w 50 proc. głosy kapituły.

Głosowanie trwa do soboty 9 lutego.

– Warto doceniać ludzi, którzy działają na płaszczyźnie pomocy drugiemu człowiekowi. Nominowane do Ziarnka Gorczycy osoby, firmy stowarzyszenia robią dla drugiego człowieka bardzo dużo. Warto ich ciężką pracę docenić, tym samym pokazać też innym, że warto pomagać – mówi Mieczysław Kaczwiński, dyrektor Sądeckiego Hospicjum, pomysłodawca plebiscytu. Warto oddać swój głos!

Gala plebiscytu Ziarnko Gorczycy odbędzie się 16 lutego o godz. 18., w MCK Sokół.

Wydarzenie uświetnią występy kabaretu Hrabi oraz gościa specjalnego – Mateusza Ziółko. Tradycyjnie, zaraz po gali, organizatorzy zapraszają na charytatywny bal do Hotelu Ibis Styles w Nowym Sączu.

Na gości czekać będzie pyszne menu oraz wspaniała zabawa taneczna. Dochód ze sprzedaży wszystkich biletów w całości przeznaczony będzie na wsparcie Sądeckiego Hospicjum!

A oto osoby i podmioty nominowane do przyznania statuetki ZIARNKO GORCZYCY w tegorocznej edycji plebiscytu:

Kandydaci do wyróżnienia ZIARNKO GORCZYCY [kategoria osobowość]

Podmioty zgłoszone do wyróżnienia ZIARNKO GORCZYCY [kategoria firma/stowarzyszenie:]


Ziarnko Gorczycy to jeden z najbardziej znanych w naszym regionie plebiscytów, promujących osoby bezinteresownie pomagające drugiemu człowiekowi. Statuetka „Ziarnka Gorczycy” to najwyższe uznanie dla ludzi wielkiego serca, którzy wspierają potrzebujących czy niepełnosprawnych, oddając im swój czas, ofiarując dobry gest albo pomagając finansowo.

Uzasadnienia zgłoszeń osób nominowanych do przyznania statuetki:

Kategoria OSOBOWOŚĆ

Urszula Baziak

 • nauczyciel instruktor w Pałacu Młodzieży, założycielka grupy baletowej ADAGIO, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Jelnej, gmina Gródek nad Dunajcem;
 • aktywnie angażuje się w życie kulturalne miasta, uświetniając występami uroczystości organizowane przez miasto Nowy Sącz, jak i stowarzyszenia i fundacje pożytku publicznego (Sursum Corda, Fundacja dra. Jerzego Masiora, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Fabryka Marzeń”, Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Gostwicy), promuje miasto za granicą (występy grupy baletowej ADAGIO na Węgrzech, Słowacji, we Włoszech, Czarnogórze, Chinach, w TVP ABC);
 • jako wolontariusz działa w Stowarzyszeniu Kulturalnym Siennieńskie Wzgórza w Siennej (Powitanie lata na siennieńskich wzgórzach (2018), Roztańczone trzewiki (2018);
 • kultywuje zwyczaj przygotowywania wieńców dożynkowych;
 • inicjatorka i organizator (wspólnie z parafią) koncertów charytatywnych: Oto dziś narodziła się miłość (2017) i Zaśpiewajmy Dzieciąteczku od serca do ucha (2018), z których dochód przeznaczony był na leczenie, rehabilitację dzieci niepełnosprawnych;
 • współpraca z wolontariatem Szkoły Podstawowej w Jelnej – kolędowanie w DPS w Zbyszycach;
 • działalność na rzecz Klubu Sportowego UKS 3 Staszkówka-Jelna – piłka nożna kobiet (obecnie II liga), współorganizator festynu Wszyscy razem dla Trójeczki.

Renata i Paweł Fojt

 • od lat działają charytatywnie na rzecz innych ludzi;
 • aktywnie włączają się w akcję sądeckich motocyklistów Motomikołaje poprzez zaangażowanie organizacyjne, finansowe, poszukiwanie sponsorów;
 • biorą udział w rozwożeniu paczek, tak, aby dotarły na czas do dzieci, osób starszych i samotnych;
 • swoim entuzjazmem zarażają innych.

Bogumiła Kałużny

 • przewodnicząca Zarządu Osiedla Zabełcze od 2012;
 • działacz społeczny od lat 70. („Lodowisko w szkole”, imprezy okolicznościowe organizowane w budynku starej szkoły);
 • aktywizacja seniorów z osiedla Zabełcze poprzez organizację różnych imprez kulturalnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, koncertów;
 • angażowanie się w działalność charytatywną;
 • pozyskanie środków na remont i adaptację sali dla dzieci autystycznych w Szkole Podstawowej nr 6;
 • ufundowanie bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 6;
 • członek Rady Parafialnej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowym Sączu;
 • opieka wraz z mężem Grotą Matki Bożej w Zabełczu;
 • organizacja pikniku parafialnego;
 • współorganizowanie imprez dla dzieci: Mikołajki, Święto Niepodległości, zabawa karnawałowa.

Maria Kulig

 • prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Piwnicznej;
 • aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • rozpoczęła adaptację budynku do stworzenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach;
 • stworzyła świetlicę terapeutyczno-wychowawczą, w której podopieczni spotykają się w soboty;
 • zorganizowała klub seniora;
 • intensywnie poszukuje środków na dokończenie adaptacji budynku.

Mariusz Mikulski

 • zastępca przewodniczącej Stowarzyszenia Młodów-Głębokie;
 • współorganizator techniczny i medialny organizowanych imprez
  sportowo-rozrywkowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój (Bieg Popradzki, Bieg i Marsz Piwniczanki, Dni Piwnicznej);
 • współpraca z Sursum Corda;
 • współautor przygotowania projektu budynku Sądeckiego Hospicjum;
 • jako wiceprzewodniczący zarządu osiedla sponsoruje pikniki, wspiera przygotowanie paczek świątecznych, wciela się w postać świętego Mikołaja.

Dariusz Popiela

 • sportowiec, pasjonat historii, filantrop, kajakarz propagujący podczas spotkań sport wśród młodzieży, dzielący się nie tylko doświadczeniami, ale i sprzętem;
 • współtwórca projektu Sądecki Sztetl, którego celem jest przywrócenie pamięci o sądeckich i nie tylko sądeckich Żydach;
 • fundator tablicy pamiątkowej poświęconej Jakubowi Mullerowi;
 • inicjator rewitalizacji cmentarza ewangelickiego przy ul. Orkana w Nowym Sączu;
 • finansowo, organizacyjnie i osobiście wspiera działania mające na celu pomoc uchodźcom z różnych stron świata: Syrii, Czeczenii i innych państw ogarniętych wojną, klęskami żywiołowymi, klęską głodu (Afryka);
 • w jego aktywności wyjątkowe miejsce zajmuje Łemkowszczyzna, dlatego co roku włącza się w przygotowanie paczek mikołajowych dla dzieci z Parafii Greckokatolickiej w Śnietnicy, Uściu Gorlickim, Wysowej Zdrój;
 • stara się pomagać Romom z Maszkowic w walce z wykluczeniem poprzez szukanie dla nich zatrudnienia;
 • nagrodę finansową od Muzeum Polin w wysokości 7,5 tys. zł przeznaczył na kontynuację inicjatywy „Ludzie, nie liczby” (upamiętnienie społeczności żydowskiej Grybowa)

Anna Pych

 • społecznik, prezes fundacji „Będzie Dobrze” wspierającej osoby niepełnosprawne;
 • koordynatorka Fabryki Młodych Talentów;
 • organizator wielu akcji dobroczynnych w powiecie.

Józef Pyzik

 • chętnie wspiera akcje dobroczynne z terenu miasta,
 • pomaga ubogim oraz rodzinom wielodzietnym;
 • zaangażowany w obronę miejsc pracy z terenu Sądecczyzny;
 • wspiera działalność Caritas parafii miasta i powiatu.

Renata Rosłaniec

 • założycielka i wolontariuszka Punktu Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną Światełko Nadziei, wokół którego skupiła się grupa wolontariuszy;
 • koordynator treningu Auricula – pomagającym dzieciom autystycznym i zaburzonym sensorycznie;
 • angażuje się w organizację wspólnych mszy świętych, pikników, wyjazdów, szkoleń dla osób dotkniętych autyzmem;
 • organizuje marsze z okazji Dnia Autyzmu;
 • pozostaje przy tym osobą cichą i skromną, czerpiącą radość z pomocy innym;
 • wspiera działania innych organizacji charytatywnych.

 Kategoria FIRMA/STOWARZYSZENIE:

Firma ERSBET

 • wspiera Fundację Czerwone Serduszko oraz Stowarzyszenie Tęcza;
 • szkoły z terenu miasta oraz powiatu, organizuje wyjazdy dzieci na wakacje;
 • wspiera festyny parafialne,
 • organizuje Dzień Dziecka w Siodle w Jazowsku,
 • wspiera Sądeckie Hospicjum oraz bibliotekę w Rytrze
 • wspiera organizację Turnieju Sokolika w Starym Sączu

Fundacja GARDA

 • przekazanie darów rzeczowych dla Sądeckiego Hospicjum, Domowego Hospicjum dla Dzieci im. Chrystusa Króla w Stróżach oraz Uniwersyteckiego Szpitalowi dla Dzieci w Krakowie, pomoc dla Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. Ks. Józefa Tischnera;
 • prowadzenie zrzutek pieniężnych dla chorych dzieci, osób pokrzywdzonych przez los;
 • organizacja loterii fantowej na wyjazd rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla podopiecznych Stowarzyszenia Nawojowska Grupa Wsparcia;
 • prowadzenie akcji Cała Polska Czyta Książki, Daj dzieciom uśmiech
 • wspieranie rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych poprzez przekazywanie darów rzeczowych;
 • organizacja koncertów charytatywnych Charity Music Challenge oraz One Heart Festival.

Fundacja Sądecka

 • co roku organizuje akcję „Serce Sercu” służącą zbiórce żywności dla najuboższych mieszkańców Sądecczyzny;
 • wdraża i zachęca młodzież do wolontariatu;
 • organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci;
 • poprzez Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
 • prowadzi szereg inicjatyw i konkursów, promując dziedzictwo kulturowe regionu i zdolną młodzież z terenu Sądecczyzny;

Park-M

 • aktywnie wspiera wydarzenia kulturalne oraz inicjatywy społeczne (MCK Sokół Festiwal Pamiętajcie o Ogrodach, Święto Dzieci Gór, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Promyk, festyny rodzinne parafii Kolejowej i dla mieszkańców Barcic, Brzeznej, Cyganowic, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej w Starym Sączu, Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, imprezy organizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sursum Corda, a także wyjazdy dzieci na wypoczynek zimowy i letni, spotkania młodych, wigilie dla seniorów.

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk Nowy Sącz

 • w niekonwencjonalny sposób szerzy wiedzę wśród przedstawicieli młodego pokolenia,
 • dba o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, organizując m.in. Pikniki Naukowe, Międzyszkolne Turnieje Szachowe Sądecczyzny, programy stypendialne, projekty ekologiczne SOS dla Sądecczyzny,
 • szerzy ideę wolontariatu wśród mieszkańców poprzez aktywne, coroczne włączanie się do akcji Pola Nadziei na rzecz Sądeckiego Hospicjum.

Firma Vitberg – Jacek Sikora

 • ufundowanie dwóch pracowni (styczeń i grudzień 2018) vibroterapii do celów dydaktyczno-naukowych dla Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; pracownia w całości zaprojektowana i ufundowana przez firmę Vitberg;
 • partner akcji SERCE-SERCU organizowanej przez Fundację Sądecką;
 • wspieranie Festiwalu Młodych Talentów w I LO w Nowym Sączu.

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk” – Bożena i Jacek Zaczykowie

 • od kilkunastu lat regularnie hojnie dofinansowują rozwój czytelnictwa w gminie Łabowa – wpłaty na rzecz Gminnej Biblioteki w Łabowej;
 • wspierają finansowo i rzeczowo Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej zatrudniający osoby niepełnosprawne;
 • od początku istnienia firmy pomagają osobom pokrzywdzonym przez los, dotkniętych chorobą z tereny gminy Łabowa i Nawojowa;
 • prowadząc firmę, dbają o środowisko;
 • właściciele są ludźmi skromnymi i wrażliwymi na los potrzebujących.

 

 

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about WOPR Bartkowa - Posadowa

Promesy dla jednostek WOPR z Małopolski. Jak przysłużą się ratującym nam życie?

Play Video about Enklawa Starosądecka

Enklawa Starosądecka – wygodne i nowoczesne mieszkania w Starym Sączu

AFTERMOVIE z SUMMER SĄCZ FESTIVAL w WSB-NLU! //SMOLASTY | OTSOCHODZI | MARGARET | BARANOVSKI

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.