Zalana posesja, uszkodzona droga – to efekt silnych opadów w okolicach Piwnicznej-Zdroju

Zalana posesja, uszkodzona droga – to efekt silnych opadów w okolicach Piwnicznej-Zdroju

Wczoraj dla Sądecczyzny wydano ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia – prognozowano silny deszcz z burzami. Gwałtowne opady wystąpiły w okolicach Piwnicznej-Zdroju. Strażacy dwukrotnie interweniowali w Kosarzyskach.

O godzinie 14:20 zadysponowano na zalaną posesję przy budynku mieszkalnym druhów z OSP Piwniczna-Zdrój oraz OSP Kosarzyska. Woda wlewała się z drogi, dlatego strażacy przy użyciu worków z piaskiem skierowali nadmiar wody w inną stronę. Druhowie zostawili właścicielowi posesji 15 worków z piaskiem, by mógł on ją ewentualnie zabezpieczyć w przypadku dalszych silnych opadów deszczu.

Około 40 minut później, w innej części Kosarzysk, strażacy z OSP Piwniczna-Zdrój interweniowali przy niedrożnym przepuście. Droga gminna uległa częściowemu uszkodzeniu przez wylewającą się na nią woda. Uniemożliwiony został tym samym przejazd w stronę szczytu Niemcowa. Przepust odetkano przy pomocy sprzętu burzącego, a uszkodzony fragment drogi ogrodzono taśmą ostrzegawczą. O zniszczeniu poinformowany został Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

To dwa zdarzenia podjęte 19 sierpnia w związku z opadami deszczu na Sądecczyźnie. W innych częściach powiatu wystąpiły przelotne opady deszczu – informują funkcjonariusze PSP w Nowym Sączu.

fot. OSP Piwniczna-Zdrój

Share on twitter
Share on facebook