Wystawa „Drzewo świata – rośliny w kulturze ludowej Sądecczyzny” 

Wystawa „Drzewo świata – rośliny w kulturze ludowej Sądecczyzny” 

Od 17 maja w Gmachu Głównym Muzeum Ziemi Sądeckiej można oglądać wystawę zatytułowaną „Drzewo świata – rośliny w kulturze ludowej Sądecczyzny”.  – Mit kosmogoniczny łączył drzewo ze stworzeniem świata i stawiał je w centrum kosmosu, stworzycielami były dwa bóstwa symbolizowane przez ptaki siedzące na jego wierzchołku. Ta wystawa to spotkanie z ludowym kosmosem widzianym i opowiedzianym poprzez pryzmat roślin – mówi, zachęcając do zwiedzania, etnograf i kurator Joanna Hołda.

Na wystawie znajdują się eksponaty przybliżające zagadnienia związane z praktycznym, symbolicznym, religijnym i zdobniczym wykorzystaniem roślin w lokalnej tradycji wiejskiej. Można oglądać dzieła sztuki cechowej, ludowej i profesjonalnej odnoszące się do motywu roślin w kulturze wsi (m.in. autorstwa Marii Ritter, Edmunda Cieczkiewicza, Jerzego Nowosielskiego czy twórców z ośrodka sztuki ludowej w Paszynie), roślinne motywy zdobnicze, przedmioty codziennego użytku wykonane z drewna, narzędzia rolnicze i sprzęty domowe służące do uprawy i obróbki roślin, ludowe medykamenty roślinne czy atrybuty obrzędowe. Barwną prezentację ponad stu czterdziestu eksponatów uzupełniają tradycyjne teksty obrzędowe i folklorystyczne oraz archiwalne fotografie, a także krótkie nagrania wideo wykonane współcześnie, które pokazują przemiany kultury wiejskiej.

Wystawa będzie czynna do 13 października 2024 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Fot. Jacek Kurzeja

Reklama