Kto został sołtysem, a kto zasiądzie w radzie? Wyniki wyborów sołeckich w Gminie Grybów.

Kto został sołtysem, a kto zasiądzie w radzie? Wyniki wyborów sołeckich w Gminie Grybów.

Na dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, w Gminie Grybów odbyły się wybory sołeckie. Mieszkańcy mogli wybrać nowych sołtysów, a także członków rad. Komisja przeliczyła głosy i podała wyniki. W Kąclowej po wielu latach zmiana pokoleniowa na stanowisku, we Florynce wyborcy ponownie zaufali sołtysowi Grzegorzowi Karakule. A jak w innych miejscowościach? 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbyło się w niedzielę (29 września). Trwało od godziny 7-15. Wybierając sołtysa, należało postawić znak ,,X” przy jednym nazwisku. Inaczej nieco sprawa wyglądała w odniesieniu do wyboru członków rad sołeckich. Tam każdy mógł postawić ,,X” aż przy siedmiu kandydatach.

Protokoły Sołeckich Komisji Wyborczych zostały sporządzone, a Gminna Komisja Wyborcza w Grybowie zawiadamia, że sołtysami i członkami rad sołeckich zostali:

Lp. Miejscowość Sołtys Rada Sołecka
1. Biała Niżna Gruca Jan Gucwa Jan

Gruca Marek

Lichoń Czesław

Lichoń Tadeusz

Liszka Mieczysław

Niepsuj Stanisław

2. Binczarowa Szyszka Marzena Dziedzic Aneta

Radzik Anna

Machnik Andrzej

Pałancewicz Stanisława

Romanek Piotr

Michalik Jan

Zawiłowicz Krzysztof

3. Chodorowa Wolski Krzysztof Rak Stanisław

Rak Bogdan

Fyda – Serafin Wioletta

Chwistak Jan

Mucha Adam

4. Cieniawa Jasiński Dariusz Badowski Tomasz

Gaborek Witold

Jasiński Tadeusz

Kruczek Andrzej

Michalik Sebastian

Migacz Jacek

Ziębiec Mirosław

5. Florynka Karakuła Grzegorz Koperniak Jan

Pociecha Stanisław

Szafrański Andrzej

Witek Joanna

Miczołek Antoni

Karwala Mieczysław

Sekuła Andrzej

6. Gródek Krok Józefa Broński Karol

Gryboś Andrzej

Koperniak Bogusław

Koszyk Krzysztof

Liszka Eugeniusz

Morańda Maria

Smoła Adam

7. Kąclowa Koszyk Krzysztof Matuła Tadeusz

Broda Roman

Święs Marzena

Gurba Piotr

Petryla Marcin

Gruca Krzysztof

Tokarz Stanisław

8. Krużlowa Niżna Fyda Stanisław Pietruch Tomasz

Wójcik Teresa

Chramęga Zdzisław

Chronowski Włodzimierz

Klocek Jacek

Walusz Andrzej

9. Krużlowa Wyżna Bednarz Marcin Józef Badowski Bolesław

Darłak Marian

Filip Teresa

Jędrusik Stanisław

Mikulski Jerzy

10. Polna Rządca Feliks Grzesiak Jan

Januś Jan

Poręba Ewa

Juruś Magdalena

Sztaba Jan

Kostrzewa Adam

Matusik Marian

11. Ptaszkowa Kruczek Marian Rysiewicz Konstanty

Michalik Maria

Górka Stanisław

Sekuła Józef

Michalik Marian

Kiełbasa Marcin

Bochenek Maciej

12. Siołkowa Obrzut Antoni Obrzut Wiktor

Rodak Jan

Frączek Piotr

Bochenek Krzysztof

Gryboś Jan

Radzik Jakub Kazimierz

Romanek Alicja

13. Stara Wieś Kruczek Antoni Badowska Anna

Czernecki Stefan

Gromala Stanisław

Maciak Arkadiusz

Pietruch Agnieszka

Siedlarz Leszek

Wrona Grzegorz

14. Stróże Olszanecki Krzysztof Mikulski Stanisław

Kasztelewicz Tomasz

Baran Stanisław

Krzeszowski Bartłomiej

Hajduga Andrzej

15. Wawrzka Kmak Marian Smoła Krzysztof

Smoła Jan

Drąg Wiesław

Lachur Mieczysław

Gruca Agata

Spólnik Albina

Krok Antoni

16. Wyskitna Poznańska Anna Dziedzic Artur

Lisowicz Wiesław

Matusik Bartłomiej

Barczyk Jadwiga

Dziedzic Krystyna

Gucwa Grzegorz

Share on twitter
Share on facebook