Wyjeżdżacie na długi weekend majowy za granicę?

To musicie pamiętać o podstawowych kwestiach związanych z przekraczaniem granicy państwowej i zarówno w ramach strefy Schengen, jak i poza nią.  

Najistotniejszą rzeczą, o której powinniśmy pamiętać udając się w podróż poza granice kraju jest posiadanie ważnego dokumentu podróży – mówi kpt. Dorota Kądziołka, z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. – Nie wystarczy posiadanie legitymacji czy jakiegokolwiek zaświadczenia – wymagany jest paszport albo dowód osobisty (dowód osobisty uprawnia do przekroczenia granicy państw członkowskich UE, państw EOG, które nie należą do UE, państw które nie są członkami EOG ale na podstawie umów ich obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób oraz państw, które na podstawie jednostronnych decyzji, uznają dowód osobisty za dokument wystarczający do przekroczenia granicy).

Jadąc do niektórych krajów (spoza strefy Schengen), wymagane jest spełnienie dodatkowych, przede wszystkim posiadanie wizy. Dlatego przed wyjazdem do danego kraju, warto upewnić się, jakie są warunki wjazdu.

Uwaga: zmiana przepisów Kodeksu Granicznego Schengen

Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza.  Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest reakcją Unii Europejskiej na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania, czyli m.in. obywatele RP, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od 7 kwietnia br. każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno na drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie.

Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej i może ją wydłużyć, dlatego tym bardziej ważne jest stawienie się do odprawy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pamiętajmy także o zachowaniu podstawowych zasadach bezpieczeństwa na lotniskach oraz o nie pozostawianiu bagaży bez opieki.  Należy także dokładnie zapoznać się z warunkami przewozu dzieci, osób niepełnosprawnych, dzieci bez opieki, a także z  listą produktów których nie można wywozić z Polski lub wwozić do kraju przeznaczenia.

Przydatne linki:

  • Przekraczanie granic:

http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/przekraczanie-granic/2031,Przekraczanie-granic.html

  • Warunki przewozu towarów:

http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/warunki-przewozu-towaro/2491,Warunki-przewozu-towarow-i-ludzi.html

  • Polak za granicą:

http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/polak-za-granica/1662,Polak-za-granica.html

  • Zwierzę w podróży:

http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/zwierze-w-podrozy/757,Zwierze-w-podrozy-informacja.html

  • Dziecko w podróży:

http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/dziecko-w-podrozy/1302,Dziecko-w-podrozy-poradnik.html

  • Najczęściej zadawane pytania:

http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,Najczesciej-zadawane-pytania.html

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.