Więcej bezrobotnych w Nowym Sączu. Ponad połowa to kobiety

Więcej bezrobotnych w Nowym Sączu. Ponad połowa to kobiety

W 2022 roku w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu zarejestrowano 3247 osób bezrobotnych. To o 291 więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak poprzednio ponad połowa zarejestrowanych to kobiety (1746). Kim są sądeczanie i sądeczanki, borykający się z brakiem pracy?

Najwięcej osób zarejestrowało się w Sądeckim Urzędzie Pracy we wrześniu – 328 osób. W 2022 roku niemal 12% wszystkich bezrobotnych w mieście to osoby, które zarejestrowały się w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (381 os.), a ponad 34% to osoby bez kwalifikacji zawodowych (1126 os.). 1230 osób, czyli prawie 38% zarejestrowanych, to ludzie do 30 roku życia, w tym 715 osób w wieku do 25 lat. Z kolei bezrobotni powyżej 50 roku życia stanowili blisko 17 % wszystkich zarejestrowanych (548 os.).

W 2022 roku z SUP wyrejestrowano 1524 osoby, które podjęły pracę. 178 z nich założyło własną działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o branże, w jakich mieszkańcy Nowego Sącza szukali zatrudnienia, to dominował handel, ale wiele osób zainteresowanych było też pracą biurową.

– Najwięcej rejestracji dotyczyło osób posiadających kwalifikacje w zawodach z grupy „pracownicy usług i sprzedawcy” – 528 osób oraz „robotnicy przemysłowi i urządzeń” – 498 osób. Za wyjątkiem grupy „operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń” we wszystkich pozostałych grupach zawodów w roku ubiegłym zanotowano wzrost liczby osób rejestrujących się – informuje Agnieszka Ciszewska-Wróbel, Kierowniczka Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń Sądeckiego Urzędu Pracy.

Stan na koniec roku

31 grudnia 2022 roku w Nowym Sączu w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 1499 osób, w tym 851 kobiet. Wśród zarejestrowanych były 204 osoby w wieku 18-24 lat, 385 bezrobotnych w przedziale wiekowym 25-34 lata, 372 osoby w wieku 35-44 lat, 284 bezrobotnych to osoby między 45 a 54 rokiem życia, 152 osoby miały 55-59 lat i 102 bezrobotnych ukończyło 60 lat lub więcej.

285 z zarejestrowanych sądeczan (na dzień 31 grudnia 2022) posiadało wykształcenie wyższe, 378 wykształcenie policealne i średnie zawodowe bądź branżowe, 237 bezrobotnych miało wykształcenie średnie ogólnokształcące, 292 zasadnicze zawodowe lub branżowe i 307 osób wykształcenie gimnazjalne, podstawowe lub niższe.

Czytaj też: Tysiące bezrobotnych w powiecie nowosądeckim. Kim są?

Share on twitter
Share on facebook