Tysiące bezrobotnych w powiecie nowosądeckim. Kim są?

Tysiące bezrobotnych w powiecie nowosądeckim. Kim są?

Powiatowy Urząd Pracy

Pod koniec grudnia 2022 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu figurowało 6121 bezrobotnych osób. 4028 z nich, czyli 65,8 procent, to kobiety. W której gminie mieszka najwięcej osób bez pracy? W jakiej branży sądeczanie najczęściej szukali zatrudnienia?

Najwięcej zarejestrowanych osób bezrobotnych mieszka w gminach: Chełmiec, Stary Sącz i Grybów. Jednak można to uzasadnić faktem, że są to największe gminy w powiecie.

Najliczniejszą grupę zarejestrowanych bezrobotnych (stan na koniec grudnia 2022) stanowiły osoby w wieku 25-34 lat. Było ich 1762, z czego 1356 to kobiety. Za nimi znalazła się grupa w przedziale 35-44 lata – 1452 osoby. Najmniej zarejestrowanych to osoby powyżej 60 roku życia – 283 osoby, sami mężczyźni.

Osoby bezrobotne najczęściej miały wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe – 1999 osób, w tym 1075 kobiet. Bardzo liczną grupę stanowiły też osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym/branżowym – 1737 osób, w tym 1298 kobiet. Co ciekawe, aż 900 bezrobotnych mogło pochwalić się wyższym wykształceniem.

W tabeli poniżej pełne zestawienie wieku i wykształcenia zarejestrowanych.

W sumie w 2022 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Sączu zarejestrowało się 7 953 bezrobotnych. To o 256 osób więcej niż w roku 2021, ale wciąż mniej niż w poprzednich latach. Dla porównania: w 2020 r. było to 8810 osób, w 2019 r. – 8842 osoby, a w 2018 r. – 9660 osób.

Ponad połowę rejestrujących się w 2022 roku stanowiły kobiety – 4 382 (55,1 %).

– Najwięcej osób bezrobotnych w 2022 r. zarejestrowało się w miesiącach: wrzesień – 898 osób, październik – 787 osób, styczeń – 781 osób, marzec – 717 osób; najmniej w czerwcu – 498 osób – informuje Maria Kołodziejczyk, główna specjalistka ds. analiz i statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.

Jak zdradza, najwięcej bezrobotnych poszukuje pracy w handlu, gastronomii i administracji.

Warto zaznaczyć, że w ciągu dwunastu miesięcy wyrejestrowało się niemal tyle samo osób ile się zarejestrowało –  7 875 wyrejestrowanych osób, w tym 4 436 kobiet (56,3 %). Pracę podjęło 4 827 sądeczan, a dotacje na podjęcie własnej działalności w 2022 r. otrzymało 455 osób bezrobotnych.

Dane na temat bezrobocia w powiecie nowosądeckim w 2021 roku znajdziesz TUTAJ.

ikona strony głównej dts24

Share on twitter
Share on facebook