Wicemarszałek Ryszard Terlecki obdarował sądeckie gospodynie kwiatami

Wicemarszałek Ryszard Terlecki obdarował sądeckie gospodynie kwiatami

W specjalnym szkoleniu zorganizowanym dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu nowosądeckiego i limanowskiego wziął udział m.in wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki oraz posłowie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości: Barbara Bartuś, Jan Duda i Józef Leśniak. Rozmawiano o niezależności i rozwoju KGW oraz ich obowiązkach i obawach. Omawiano zmiany, która mają ułatwić ich funkcjonowanie. 

Koła Gospodyń Wiejskich, które uzyskały do Krajowego Rejestru w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie muszą posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani składać do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8. Gdy będą miały wątpliwości dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawsze mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. 

Ale najważniejszą sprawą dla członków kół jest fakt, iż są one zwolnione z podatku dochodowego oraz nie muszą posiadać kasy fiskalnej. Co więcej, korzystają z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jeżeli ich dochód jest mniejszy niż 100 tys. Są również zwolnione z podatku VAT (do 200 tys. zł).

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wszystkie kwestie, które rodziły pytania i wątpliwości nt. funkcjonowania KGW, wyjaśniała sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska. 

Na szkoleniu obecni byli również: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, Członek Zarządu Powiatu Edward Ciągło, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, a także radny powiatowy Antoni Poręba. 

W związku z tym, iż 8 marca kobiety obchodziły swoje święto, wszystkim uczestniczkom zebrania wręczono tulipany.

Źródło. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 

Reklama