W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu prowadzona jest grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu prowadzona jest grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Wsparcie skierowane jest do osób, które doznają krzywdzących zachowań ze strony najbliższych.
Celem grupy jest:

 • dzielenie się doświadczeniem i wsparciem emocjonalnym,
 • dodawanie sobie wzajemnej odwagi w celu przezwyciężenia poczucia bezradności,
 • przezwyciężanie poczucia wstydu, poczucia winy oraz budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestniczek grupy,
 • walka z poczuciem osamotnienia z własnymi problemami,
 • odkrywanie na nowo własnej wartości i poszanowania dla własnej osoby,
 • dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu,
 • zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie,
 • pogłębianie wglądu u uczestniczek grupy oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań trudnych sytuacji,
 • zaspokajanie potrzeby kontaktów społecznych w grupie o wspólnych interesach, wspólnych problemach,
 • zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, poczucia siły i sprawstwa.

Spotkania uczestników grupy odbywają się w I i III środę miesiąca  w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej ul. Tarnowska 28 w Nowym Sączu. Telefon kontaktowy 18 449 04 91, 18 449 04 94. Do uczestnictwa  zapraszamy osoby, które w związku z doświadczaniem przemocy potrzebują wsparcia i pomocy.

Share on twitter
Share on facebook