W Domu Gotyckim pokazano Dzieje miasta Nowego Sącza

W Domu Gotyckim pokazano Dzieje miasta Nowego Sącza

Dokument lokacyjny miasta Nowego Sącza, dyplomy honorowych obywateli, przywileje, fragmenty ksiąg cechowych, architektoniczne plany miasta oraz inne ciekawe archiwalia zaprezentowało Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu na wystawie „Dzieje miasta Nowego Sącza – 730. rocznica lokacji”.

Mamy do czynienia z historyczną przygodą, od 8 listopada 1292 r., kiedy to Wacław II, jeszcze jako książę krakowski a nie król, lokuje miasto Nowy Sącz. Parafrazując trochę niektórych historyków, lokował go jako „jako odtrutkę dla Starego Sącza”, który był związany z konwentem Klarysek i interesami na ich terenie – powiedział podczas otwarcia wystawy dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek.

– Kilka lat później, kiedy Wacława koronowano na króla Czech, doszło do lokacji pierwszego murowanego obiektu na terenie starówki, czyli klasztoru Franciszkanów i kościoła pod wezwaniem Narodzin Maryi Panny. Drugą taką świątynią była oczywiście sądecka Kolegiata – dodał.

– Pokazujemy Nowy Sącz w rocznicę lokacji. Przez wiele lat sądeckie muzeum zbierało eksponaty i materiały archiwalne, które teraz możemy Państwu zaprezentować. Zrobiliśmy także wiele kwerend w archiwach. Przygotowaliśmy, wspólnie z Urzędem Miasta, dokument lokacyjny Nowego Sącza – mówiła historyk Beata Wierzbicka, pod której kierownictwem Dział Historyczno-Archeologiczny przygotował wystawę.

– W gablotach możemy oglądać 9 obiektów z II połowy XIX wieku wykonane przez architekta Roberta Gawła, obiekty starej plebanii, ratusza barokowego z XVII wieku czy też rekonstrukcję zamku z początku XVII wieku. Skupiliśmy się na pokazaniu obiektów z naszych zbiorów. Niemniej, są także obiekty z Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum w Warszawie, czy też Jezuitów w Krakowie. 

Obiekty zgromadzone na wystawie pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ale także ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz w Warszawie.

– Z archiwaliów mamy także przywileje dla miasta z XVI i XVII wieku, dokumenty dotyczące klasztorów, fragmenty ksiąg cechowych, cechu garncarskiego, kowalskiego, kramarskiego, ponadto afisze z końca VIII i XIX wieku prezentujące historię miasta. Na wystawie zobaczymy także spory zasób planów architektonicznych miasta, począwszy od najstarszego z 1783 r. po fotoplan z 1930 r., które prezentują zmieniający się obraz miasta – dodaje Wierzbicka.

Warto zobaczyć dyplomy honorowych obywateli miasta Nowego Sącza oraz dyplom poświęcony ks. Janowi Sygańskiemu, który jako pierwszy opisał historię Miasta Nowego Sącza.

Wernisażowi wystawy „Dzieje Miasta Nowego Sącza – 730. rocznica lokacji”  towarzyszyły pokazy dawnego rzemiosła, broni oraz ubiorów. Można było także wybić pamiątkową monetę oraz posłuchać krótkiego koncertu muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Szelindek. Grupa pochodzi ze stolicy Węgier – Budapesztu, jednak jego członkowie to zarówno Węgrzy, jak i Polacy.

Wystawę będzie można oglądać do 25 lutego 2023 r. w godzinach otwarcia ekspozycji Domu Gotyckiego.

 

Agnieszka Małecka/Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 

Fot. Piotr Droździk 

Reklama