Emocje wokół praw miejskich dla Chełmca. Radny Kmak twierdzi: konsultacje nie powinny być anonimowe

Wczorajsza wieść o tym, że, Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia, z którego wynika, że Chełmiec ma szansę być miastem dopiero w 2019r. wywołała burzę. Wójt Bernard Stawiarski dowiedziawszy się o dokumencie z mediów, bez ogródek mówił o zdradzie, jakiej dopuścili się wobec Chełmca ci, którzy starają się powstrzymać zaawansowany proces nadania praw miejskich. Również jego zastępca Artur Bochenek nie kryje zdziwienia sytuacją. Kto chce odebrać podsądeckiej miejscowości szansę na bycie miastem?

wsb3

W projekcie rozporządzenia, które może zmienić los gminy napisano, że o zatrzymanie procesu przekształcenia gminy z wiejskiej w miejsko – wiejską starali się chełmieccy radni:

Pytanie o interwencję wstrzymującą proces nadania praw miejskich Chełmcowi skierowaliśmy do Rafała Kmaka, który w chełmieckim samorządzie reprezentuje opozycję względem wójta Stawiarskiego, a od wielu lat jest sojusznikiem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, którego wspierał już podczas kampanii wyborczej w 2005 roku. Obecnie zarządza spółką, która wydaje portal miastoNS. Informacja o zamiarach odłożenia w czasie nadania praw miejskich Chełmcowi nie zdążyła dotarzeć z właściwego ministerstwa do Urzędu Gminy Chełmiec, a w portalu radnego Kmaka już została nagłośniona.

– W moim sołectwie mieszkańcy byli takiemu rozwiązaniu przeciwni, a ja ich reprezentuję – mówi Rafał Kmak, choć nie przyznaje wprost, że to on starał się o wstrzymanie procedury.

– Już w 2014 roku wraz z grupą radnych wysyłałem pisma z tym związane. Uważam, że konsultacje w takiej sprawie nie powinny być anonimowe. Tymczasem mieszkańcom rozdano takie właśnie ankiety.  

Wójt Bernard Stawiarski próbuje zrealzować plan przekształcenia Chełmca w miasto od kilku lat. W marcu 2015 roku, rada gminy stosunkiem głosów 11 do 10 odrzuciła uchwałę w tej sprawie, co uniemożliwiło złożenie wniosku o zmianę statusu miejscowości. Sprawa wróciła „na tapetę” rok później. Mieszkańcom gminy rozesłano 6170 ankiet (ilość domów z nadanymi numerami na terenie gminy oprócz miejscowości Chełmiec). Do urny powróciło 1788 ankiet.

Wyniki konsultacji przedstawiały się następująco:

  • za zmianą statusu miejscowości Chełmiec – 2375 (62,78%)
  • przeciw zmianie – 1317 (34,81%)
  • głosy wstrzymujące się – 85 (2,25%)
  • głosy nieważne – 6 (0,15%)

*Dane pochodzą ze strony Urzędu Gminy w Chełmcu.

Czy konsultacje te były przeprowadzone nierzetelnie? Wyjaśnią to urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ostatecznie radni chełmieccy zagłosowali za przekształceniem gminy Chełmiec w miasto w dniu 5 września 2016 roku. 

Za było 12 radnych, przeciw – 7, od głosu wstrzymał się 1 radny.

***

Poniżej przytaczamy fragment treści oświadczenia, jakie w 2015 roku rozesłała grupa chełmieckich radnych:

„Zebrania wiejskie w zdecydowanej większości opowiedziały się przeciw pomysłowi wójta (…) Wójt widząc bardzo dla siebie niekorzystną sytuację, na własną rękę podjął konsultacje polegające na anonimowej ankiecie. Nie było żadnej kontroli nad procesem wypełniania ankiety, nad sposobem wydawania, odbioru, a później przekazania czy przesłania do Urzędu Gminy. Rada Gminy nigdy nie miała możliwości wypowiedzenia się nad takim sposobem konsultacji. Mówienie o 65% mieszkańców gminy to kompletne nadużycie, chociażby z tego względu, że ankiet nawet w taki sposób dostarczonych było 1788 (wszystkie miejscowości) + 1398 (Chełmiec), co stanowi 15,3 % wszystkich uprawnionych do głosowania. Dopiero z tych 15,3% 2249 osób opowiedziało się ZA, tj. 10,8% wszystkich uprawnionych do głosowania na terenie Gminy Chełmiec. (…)

Wyniki zebrań wiejskich były wiążące i zgodne z uchwałą. Wydaje się, że wójt nie akceptuje tych wyników twierdząc, że tylko 4% mieszkańców wzięło w nich udział. Co by było, gdyby te 4% uprawnionych do głosowania opowiedziało się ZA powstaniem miasta Chełmiec? Zapewne wójt przedstawiałby te wyniki za najbardziej wiarygodne i nie potrzebne byłyby do tego ankiety. Punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia. Ponadto należy zapytać, jakie konkretne programy mają wspomóc pozostałe wsie oprócz Chełmca? Jakie inwestycje będą realizowane w samym Chełmcu, bo przecież oprócz środków z zewnątrz potrzebne będą środki z własnego budżetu. Jaki będzie potrzebny własny wkład? Korzystanie z budżetu gminy na pewno dotknie ujemnie pozostałe wsie. Chełmiec już w tej chwili posiada rolkowisko/lodowisko, pełne zaplecze sportowe, a w niedługim czasie basen, miasteczko ruchu drogowego. Co z pozostałymi miejscowościami? Pozostałe wsie gminy Chełmiec na piśmie powinny otrzymać konkretne wyliczenia zysków (jakie programy dodatkowo będą uruchamiane).

(…) Poddajemy pod wątpliwość jedynie sam sposób przeprowadzania ankiet oraz ich wiarygodność, na których miało oprzeć się (według wójta) zagłosowanie ZA zmianą statusu miejscowości Chełmiec. Jedynymi wiarygodnymi i zgodnymi z uchwałą wynikami były zebrania wiejskie, na których każdy z mieszkańców mógł zadawać pytania, dyskutować, a na końcu podjąć decyzję i zagłosować. I właśnie na nich oparliśmy swoją decyzję. Najbardziej obiektywnym sposobem, dzięki któremu poznamy prawdziwe zdanie mieszkańców na ten temat jest przeprowadzenie referendum. Przed nami wybory prezydenckie oraz parlamentarne, może warto byłoby zastanowić się nad jego zorganizowaniem? Wyższa frekwencja, komisje w poszczególnych miejscowościach, przejrzystość głosowania, to tylko niektóre z zalet wyrażania opinii mieszkańców gminy Chełmiec. (…)

Klub radnych „Prawo i Sprawiedliwość”: Jakub Ledniowski, Rafał Kmak, Włodzimierz Marszałek, Zbigniew Kuźma, Tadeusz Lis, Józef Zygmunt

Klub radnych „Sprawiedliwość, Praca, Rodzina”: Józef Bajdel, Arleta Izworska, Stanisław Furtak, Marek Poręba, Józef Włodarczyk

***

A z zaletami przekształcenia Chełmca w miasto, jakie w sierpniu 2016 roku przedstawiał wójt Bernard Stawiarski, można zapoznać się TUTAJ. 

Czytaj również:

Prawa miejskie dla Chełmca odroczone o rok?

oraz:

Bernard Stawiarski wzburzony. Mówi o zdradzie „pachołków ratusza”

Fot. Ilustracyjne – Profil na stronie Golden Line R. Kmaka. 

JULAPO
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]