Alarm smogowy dla Nowego Sącza nie tylko dziś. Tym razem najwyższy stopień zagrożenia

Alarm smogowy dla Nowego Sącza nie tylko dziś. Tym razem najwyższy stopień zagrożenia

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego alarmowało wczoraj o ryzyku przekroczenia poziomu stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Nowym Sączu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadził wtedy II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w mieście, a komunikat miał obowiązywać wczoraj i dziś (25-26 listopada). Okazuje się, że na tym nie koniec.

Dziś ogłoszono najwyższy, III stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra.

Działania ochronne

W związku ze złym stanem powietrza środki ostrożności powinni podjąć wszyscy mieszkańcy naszego regionu, ale przede wszystkim osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, czyli: dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły.

Przede wszystkim należy ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, a zwłaszcza duży wysiłek fizyczny (np. pracę czy ćwiczenia) na zewnątrz oraz unikać wietrzenia pomieszczeń, kiedy poziom zanieczyszczenia jest wysoki. Należy także włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową.

O pozostałych działaniach ochronnych pisaliśmy TUTAJ. Dodatkowo, w przypadku III stopnia zagrożenia, zarządcy dróg powinni wyznaczyć alternatywne trasy dla odcinków o największym natężeniu ruchu samochodowego, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych w celu omijania centrum miast. Natomiast firmy budowlane powinny zawiesić uciążliwe prace, powodujące duże zapylenie.

Warto śledzić dane dotyczące powietrza na stronie powietrze.malopolska.pl, lub monitoring.krakow.pios.gov.pl.

fot. ilustr. pixabay

Share on twitter
Share on facebook