Uwaga! Wprowadzono II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego bije na alarm. Wprowadzono dziś II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Istnieje ryzyko przekroczenia poziomu stężenia pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. U mieszkańców sporej części Małopolski mogą nasilić się różnego rodzaju dolegliwości, jak choćby te astmatyczne, alergiczne, czy związane z niewydolnością krążenia.

Ostrzeżenie dotyczy Nowego Sącza, Krakowa oraz powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, suskiego, wadowickiego, nowotarskiego i tatrzańskiego i obowiązuje dziś do północy (22 stycznia). Przewidywany poziom zanieczyszczenia to powyżej 150 µg/m3.

Działania ochronne

W związku z bardzo złym stanem powietrza środki ostrożności powinni podjąć wszyscy mieszkańcy naszego regionu, ale przede wszystkim osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza.

Jak podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska są to: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

Przede wszystkim należy ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, a zwłaszcza duży wysiłek fizyczny (np. pracę czy ćwiczenia) na zewnątrz oraz unikać wietrzenia pomieszczeń, kiedy poziom zanieczyszczenia jest wysoki.

Apeluje się do osób palących węglem lub drewnem o tymczasowe stosowanie innego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a gdy nie ma takiej możliwości, używanie lepszego jakościowo węgla (o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg) lub drewna (o wilgotności poniżej 15%).

Nie należy palić w kominkach, jeżeli nie są one jedynym źródłem ogrzewania. W miarę możliwości powinno się też podróżować komunikacją zbiorową, a indywidualne przejazdy samochodem zamienić na wspólną jazdę kilku osób.

Szkoły, przedszkola, żłobki i ośrodki opiekuńcze muszą dopilnować, aby podopieczni nie przebywali zbyt długo na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości nagłych przypadków związanych z wysokim stężeniem zanieczyszczeń powietrza. Można spodziewać się na przykład nasilenia dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia.

Wśród zaleceń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego znalazły się także intensywne kontrole, prowadzone przez władze gmin w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Prace budowlane w części, w której wiążą się z dużą emisją pyłu, powinny zostać przerwane.

- W przypadku temperatury powietrza powyżej 50C Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.W przypadku temperatury powietrza powyżej 00C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia, zarządcy dróg powinni realizować czyszczenie ulic na mokro, natomiast podmioty gospodarcze zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie - zaleca Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Warto śledzić dane dotyczące powietrza na stronie powietrze.malopolska.pl, lub monitoring.krakow.pios.gov.pl.

fot. ilustr. pixabay

WIŚMAŁA2020

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.