Uwaga kierowcy! Nowe przepisy. ,,Korytarz życia” tak, ale ,,jazda na suwak” pod warunkiem…

Uwaga kierowcy! Nowe przepisy. ,,Korytarz życia” tak, ale ,,jazda na suwak” pod warunkiem…

Od jutra (6 grudnia) wchodzą w życie przepisy dotyczące tzw. ,,korytarza życia” i ,,jazdy na suwak”. Ustawa regulująca zasady zachowania się kierowców w tym zakresie została podjęta 16 października. Czy to nauczy użytkowników dróg kultury jazdy? 

Kierowcy jadący drogą, na której są dwa pasy ruchu w jednym kierunku, widząc pojazd uprzywilejowany, jadący na sygnale, będą musieli zjechać jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni. Podobnie jest w przypadku, gdy będą poruszać się po jezdni, która ma więcej niż dwa pasy w jedną stronę. Jadący najbardziej skrajnym pasem lewym, będzie zobowiązany usunąć się jak najbliżej lewej krawędzi, a samochody poruszające się sąsiednimi pasami – jak najbliżej prawej strony jezdni.

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, iż w przypadku ratowania życia liczy się każda sekunda. Kiedy karetki lub inne służby ratunkowe pędzą do wypadku i nagle muszą się zatrzymać tracąc cenny czas, bo inni kierowcy nie zareagowali odpowiednio szybko. To zmniejsza szanse na powodzenie akcji ratunkowej.

– Nowe przepisy zabraniają również pojazdom innym niż uprzywilejowane korzystanie z utworzonego korytarza życia. Wyjątkiem są pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorące udział w akcji ratowniczej – informuje sierżant Monika Mordarska z KPP w Nowym Sączu.

Jazda na suwak

Nowe przepisy uchwalone w temacie ,,jazdy na suwak” precyzują sposób zachowania kierowców w sytuacji występowania zatoru na drodze, przy jednoczesnym zanikaniu pasa ruchu lub występującej na nim przeszkodzie.

Co przepisy wnoszą nowego?

Jeśli znajdujesz się na jezdni z kilkoma pasami ruchu w tym samym kierunku i na pasie, którym się poruszasz nie masz możliwości kontynuacji jazdy z powodu wystąpienia na nim przeszkody (kolizja, awaria pojazdu) lub jego zanikania (np. remont), nie masz obowiązku ustępowania pierwszeństwa kierowcy jadącemu pasem, na który chcesz zjechać.

To on jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, umożliwić pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, zmianę tego pasa ruchu na pas sąsiedni.

– Przywołany wyżej przepis należy czytać zgodnie z intencją ustawodawcy, który miał na celu przede wszystkim zapewnienie większej płynności ruchu na całym przekroju (szerokości) jezdni. Tym samym należy uznać, że kierujący pojazdem znajdujący się na pasie, na którym z różnych względów (zanikanie, przeszkoda) nie można kontynuować jazdy, jest w uprzywilejowanej sytuacji i powinien zostać „wpuszczony” przez kierującego jadącego sąsiednim pasem na pas ruchu, na którym kontynuowanie jazdy jest możliwe – wyjaśnia sierżant Mordarska.

Jednak są dwa warunki! 

Po pierwsze, na drodze musi występować znaczne zmniejszenie prędkości, spowodowane zazwyczaj ,,zatorem drogowym” w którym pojazdy stoją lub poruszają się z niewielką prędkością. Przyczyną może być również kolizja, czy awaria pojazdu.

Po drugie, miejsce wjazdu z pasa, na którym niemożliwa jest kontynuacja jazdy jest wyraźnie określone. Mowa o końcowym odcinku pasa ruchu, czyli bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu. Chodzi o to, aby uniknąć próby zmiany pasa ruchu jednocześnie przez kilku kierowców w kilku miejscach, co nie sprzyja niewątpliwie płynności ruchu.

Kiedy przepis ten nie ma zastosowania? 

Przepis dotyczący ,,jazdy na suwak” nie obowiązuje, jeśli np. nastąpiło zmniejszenie prędkości z 90 km/h na 40 km/h.

Dlaczego? Bo jest to prędkość nadal wyższa, niż ta osiągana w zatorze drogowym. Również nie ma zastosowania w przypadku dojeżdżania do końca pasa włączania np. na autostradzie. Chyba, że występuje na niej zator drogowy.

Mandaty

Mandaty będą wystawiane na podstawie art. 97 kodeksu wykroczeń. Ich wysokość wyniesie od 20 – 500 złotych.

 Graf. screen z filmu OSP Kępno

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

W Małopolsce przybędzie 8 linii komunikacyjnych. Ile wynosi dofinansowanie i jakie to połączenia?

Play Video about Christian Merli

13 Hill Climb Limanowa. Dwa dni sportowych zmagań na światowym poziomie. Jak przebiegała 13. edycja górskiego wyścigu ?

Temat dnia

Największa w historii gminy Stary Sącz inwestycja – budowa kanalizacji i wodociągów – część I

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.