Uroczyste posiedzenie radnych z okazji 730 – lecia lokacji Nowego Sącza. Uhonorowano zasłużonych sądeczan

Uroczyste posiedzenie radnych z okazji 730 – lecia lokacji Nowego Sącza. Uhonorowano zasłużonych sądeczan

uroczysta sesja rady miasta w 730 lecie lokacji miasta Nowego Sącza

Wczoraj (8 listopada) radni miasta spotkali się na uroczystej sesji, zwołanej w 730 lecie lokacji Nowego Sącza. To właśnie w ten dzień odbyły się najważniejsze wydarzenia jubileuszowe. Wręczono tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza ks. Jerzemu Jurkiewiczowi, Tarcze Herbowe „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” oraz Denary św. Małgorzaty.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Św. Małgorzaty sprawowana w intencji wszystkich mieszkańców Nowego Sącza. Następnie w sądeckim ratuszu rozpoczęły się obrady, podczas których prezydent Ludomir Handzel wręczył tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza ks. Jerzemu Jurkiewiczowi, proboszczowi parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty, który pełni tę posługę od 2014 roku.

„To osoba znana jako gorliwy kapłan, duchowy lider, świetny organizator i dobry człowiek. Wielkie wyrazy wdzięczności za rozwój duchowy całej społeczności lokalnej. Dziękuję księdzu prałatowi za modlitwę, wsparcie duchowe i cenne rady –  mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Wręczone zostały także Tarcze Herbowe „Zasłużony dla miasta Nowego Sącza”-  Leszkowi Bolanowskiemu, Kabaretowi „Ergo”, Beacie i Pawłowi Dziedzicom, dr Krystynie Jagodzińskiej-Kohmann oraz Denary św. Małgorzaty – prof. dr. hab. n. med. Jackowi Legutko, prof. dr. hab. n. med. Stanisławowi Bartusiowi, prof. UJ dr . hab. n. med. Pawłowi Kleczyńskiemu i Dariuszowi Popieli.

Wieczorem Baszta Kowalska rozbłysnęła piękną, multimedialną opowieścią o historii naszego miasta. „730 lat historii Nowego Sącza” to opowieść od założenia w 1292 roku przez króla Polski i Czech Wacława II Nowego Sącza, aż po teraźniejszość.

***

Fragmenty laudacji uhonorowanych sądeczan:

Profesor dr hab. n. med. Jacek Legutko ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w roku 1993, posiada specjalizację z kardiologii i chorób wewnętrznych. W latach 1993-2018 był pracownikiem II Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a od 1.04.2018 roku pełni funkcję Kierownika Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Od 2020 pełni funkcję Dyrektora Instytutu Kardiologii UJ CM. Profesor Jacek Legutko jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pełnił funkcję Przewodniczącego Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, Sekretarza Zarządu Głównego PTK, a obecnie jest Przewodniczącym Komitetu Naukowego Kongresów PTK. Jest także aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także europejskich grup ekspertów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej, jak European Bifurcation Club, czy Euro4 Group. Za swoją dotychczasową działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym między innymi nagrodę Andreasa za wybitne osiągnięcia dla rozwoju kardiologii inwazyjnej w Polsce, wyróżnienie w plebiscycie Gazety Krakowskiej Lekarz małopolski 2015, a także Medal Honoris Gratia przyznawany przez Prezydenta Miasta Krakowa. Profesor Jacek Legutko jest jednym ze współtwórców Małopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca, w ramach którego w latach 1999-2008 utworzono w naszym województwie sieć ośrodków kardiologii interwencyjnej pełniących całodobowe dyżury hemodynamiczne dla pacjentów z zawałem serca. Jednym z tych ośrodków jest Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Kardiologii Intercard w Nowym Sączu. Profesor Jacek Legutko jest jednym ze współzałożycieli tego ośrodka.
W latach 2005-2009 brał aktywny udział w organizacji Oddziału, szkoleniu miejscowej kadry medycznej, pełnił także dyżury zawałowe ratując życie i zdrowie setek mieszkańców Miasta Nowego Sącza, Powiatu Sądeckiego, a także sąsiednich powiatów. Jako wybitny specjalista w dziedzinie kardiologii interwencyjnej do dnia dzisiejszego konsultuje najtrudniejsze przypadki pacjentów z naszego terenu, wymagające leczenia specjalistycznego w ośrodku referencyjnym w Instytucie Kardiologii UJ CM w Krakowie, a także wykonuje u nich najbardziej skomplikowane zabiegi przezskórnej rewaskularyzacji serca.
Profesor dr hab. n. med. Stanisław Bartuś jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Od zakończenia studiów pracuje w Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo Naczyniowych  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a od 1 kwietnia 2020  roku pełni funkcję kierownika. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w latach 2019-2021 był Przewodniczącym Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, a obecnie jest Członkiem Zarządu Głównego PTK.  Profesor Stanisław Bartuś jest autorem wielu prac naukowych, ale przede wszystkim jest lekarzem wykonującym zabiegi na sercu i naczyniach obwodowych. Jest nie tylko specjalistą kardiologii, ale również chorób wewnętrznych i angiologii, dzięki niemu wielu mieszkańców regionu sądeckiego ma wyleczone zarówno serca, jak i tętnice kończyn dolnych, szyjne czy nerkowe. W Nowym Sączu, wraz z architektami i budowniczymi brał czynny udział w tworzeniu oddziału kardiologii, a także wywalczył pozwolenie na jego uruchomienie. Wspólnie ze mną zatrudniał wszystkich pracowników, którym przekazał swoją ogromną wiedzę i bogate doświadczenie. Do dzisiaj na oddziale pracuje wiele osób zatrudnionych przez Profesora Stanisława Bartusia. Pomimo iż obecnie nie pracuje już w Nowym Sączu, to wciąż konsultuje i leczy pacjentów z naszego regionu w nowym Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie Prokocimiu przy ulicy Jakubowskiego.
Profesor UJ dr hab. n. med.  Paweł Kleczyński ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ale także na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn, posiada specjalizację w zakresie kardiologii, jest certyfikowanym operatorem w zakresie interwencji wieńcowych i strukturalnych. W latach 2004-2020 był pracownikiem II Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a od lutego 2020 pracuje w Klinice Kardiologii Interwencyjnej Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie. Profesor Paweł Kleczyński jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zasiada w Zarządzie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, jest członkiem Komisji Nauki i Grantów PTK. Jest także aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i posiada prestiżowy tytuł Fellow of the European Society of Cardiology, przyznany za całokształt pracy naukowej i zawodowej. Profesor Paweł Kleczyński jest jednym z wykonawców Małopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca, w ramach którego utworzono w naszym województwie właśnie Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Kardiologii Intercard w Nowym Sączu. Profesor Paweł Kleczyński od 2005 roku do teraz bierze aktywny udział w organizacji Oddziału, szkoleniu miejscowej kadry medycznej, pełni dyżury zawałowe ratując życie i zdrowie tysięcy mieszkańców Miasta Nowego Sącza, Powiatu Sądeckiego, a także sąsiednich powiatów. Ponadto nieustannie konsultuje najtrudniejsze przypadki pacjentów z naszego terenu, wymagające leczenia specjalistycznego w ośrodku referencyjnym w Instytucie Kardiologii UJ CM w Krakowie, a także wykonuje u nich ekstremalnie trudne zabiegi przezskórnej rewaskularyzacji serca wymagające bardzo zaawansowanego sprzętu i bliskości kardiochirurgii, jak również zabiegi strukturalne.
Wszyscy trzej Panowie Profesorowie są współtwórcami ośrodka kardiologii interwencyjnej, który powstał w 2005 roku, i w tym roku obchodzi 17-lecie działalności, nieprzerwanie ratując ludzkie życie w stanie bezpośredniego zagrożenia, jak również wykonując zabiegi planowe.
Dariusz Popiela – światowej klasy zawodnik, nieprzerwanie od 20 lat reprezentuje barwy Polski na  wszystkich ważnych międzynarodowych imprezach sportowych; Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich. Niekwestionowany mistrz, jako jedyny w historii polskich kajaków slalomowych jest 10-cio krotnym indywidualnym złotym medalistą Mistrzostw Polski. Na Igrzyskach w  Pekinie wywalczył 8 miejsce i będzie też walczył o przepustkę do najbliższych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024, gdzie jego celem będzie nie tylko udział, ale walka o  medale tej najważniejszej dla każdego sportowca imprezy sportowej. Jest również dwukrotnym wicemistrzem Europy seniorów i  wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata, Pucharów Świata i Mistrzostw Europy. Jest swoistym kajakowym ambasadorem Nowego Sącza i całej Sądecczyzny nie tylko w Europie ale i na całym świecie.
Już tych kilka faktów, w świetle których widać z jak wybitnym sportowcem mamy do czynienia, byłoby wystarczającymi przesłankami do uhonorowania Pana Dariusza Popieli najwyższymi zaszczytami. Ale Dariusz Popiela to postać wielowymiarowa, sportowiec, ale również  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a przede wszystkim to człowiek o niezwykłym zaangażowaniu społecznym. Dzięki pasji i działalności  Dariusza Popieli  powstał program „Ludzie, nie liczby” w ramach którego od 2017 roku zostało upamiętnionych  z imienia i nazwiska ponad 5000 ofiar Holocaustu, na cmentarzach w Krościenku, Grybowie, Czarnym Dunajcu, i Nowym Targu. W grudniu ubiegłego roku Dariusz Popiela został za te działania wybrany laureatem Nagrody POLIN 2021 przyznawanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Jeszcze większej determinacji w działaniach Dariusza Popieli, wspartej  przychylnością władz Nowego Sącza, wymagał zrealizowany w naszym mieście projekt pierwszego w Polsce „Skweru Pamięci Ofiar Zagłady”, w którym z imienia i nazwiska upamiętnionych zostało 12 tysięcy mieszkańców Nowego Sącza żydowskiego pochodzenia zamordowanych w okrutny sposób przez niemieckich okupantów podczas II wojny światowej.  Dzięki temu upamiętnieniu Nowy Sącz dołączył do grona europejskich miast takich jak Amsterdam, Wiedeń, czy Paryż, gdzie podobne miejsca pamięci istnieją. Skwer Pamięci Ofiar Zagłady został zaprojektowany i w całości sfinansowany z  prywatnych środków, w dużej części pochodzących z nagród, które Dariusz Popiela otrzymał jako sportowiec.
Ks. dr Jerzy Jurkiewicz urodził się 26 września 1967 roku, pochodzi z Jastrzębi koło Ciężkowic. Ukończył LO w Bobowej. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Tarnowie w latach 1986-92. W 1992 r. uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie magisterium z teologii, tytuł pracy: „Cnota pokory w ujęciu ks. Stanisława Witka.” Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1992 r. z rąk biskupa Józefa Życińskiego rozpoczął pracę w parafii pw. św. Stanisława Kostki w  Limanowej-Sowlinach. W latach 1993 – 1998 odbył studia specjalistyczne z Filologii Klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone tytułem magistra. W latach 1998-2004 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w  Tarnowie. Od 1998 r. był wykładowcą języka łacińskiego, greckiego i historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i Instytucie Teologicznym w Tarnowie agregowanym do Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 2002 ukończył dwuletnią Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych, prowadzoną przez Centrum Formacji Duchowej w  Krakowie pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. W 2012 roku Ks. dr Jerzy Jurkiewicz został wikariuszem biskupim ds. zakonnych.
9 lutego 2014 roku wraz z funkcją proboszcza parafii św. Małgorzaty przejął funkcję dziekana dekanatu Nowy Sącz – Centrum oraz Prepozyta Kapituły Kolegiackiej w  Nowym Sączu. Obecnie jest również Diecezjalnym Duszpasterzem Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz asystentem kościelnym nowosądeckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.
Ksiądz Prałat Jurkiewicz realizuje się nie tylko jako duszpasterz, ale również jako naukowiec. W swoich badaniach naukowych zajmuje się kulturą antyczną, patrologią, historią Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa. W latach 1999-2006 odbył studia doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej w  Krakowie uwieńczone doktoratem z teologii na podstawie pracy: „Ambrozjańska koncepcja wolności chrześcijańskiej w świetle relacji Ambrożego z Mediolanu z  dworem cesarskim” napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Antoniego Żurka.
Realizowana w ciągu ostatnich lat przez ks. dr Jurkiewicza renowacja bazyliki jest przedsięwzięciem o rozmachu, który zdarza się raz na stulecie. Obejmuje kompleksowe prace od fundamentów i krypt aż po dach i wieże. Wymaga niezwykłego zmysłu organizacyjnego już na etapie składania wniosków o  dofinansowanie, aż po nierzadko trudne rozmowy i ustalenia ze służbami konserwatorskimi.

 

(DSZ)

fot. Adrian Maraś

czytaj także:

Rajdem na Węgielnik i gawędami przy ognisku uczczą 104. rocznicę odzyskania niepodległości. Harcerze zapraszają sądeczan

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama