Uczniowie sądeckiej drugiej budy będą wyjeżdżać na wymianę do Chin

Uczniowie sądeckiej drugiej budy będą wyjeżdżać na wymianę do Chin

Już wkrótce uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu będą mogli wyjeżdżać na międzyszkolne wymiany do Chin. Skorzystają z gościnności tamtejszego partnerskiego miasta Nowego Sącza – Suzhou. 

Na uroczystym podpisaniu umowy o współpracy między II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu a Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Suzhou zebrali się uczniowie i nauczyciele „drugiej budy” oraz władze miasta.

Chińczycy nie ukrywają, że liczą na dynamicznie rozwijającą się współpracę.

-Suzhou posiada ponad 2500-letnią historię, zamieszkuje je 13 milionów osób, a jego obszar zajmuje jedną czwartą Polski. Miasto Nowy Sącz stało się miastem partnerskim, a teraz szkoły będą partnerami. Mamy nadzieję, że rozwój naszej współpracy będzie szybki i owocny, i zarówno uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy naszych miast będą mogli skorzystać z tej współpracy – mówi Dai Yong, przedstawiciel III Liceum Ogólnokształcącego w Suzhou.

O taką współpracę zabiegały również władze miasta Nowego Sącza.

 Cieszę się, że to właśnie II LO w Nowym Sączu i III LO w Suzhou podpisało umowę o partnerstwie. Tak materializuje się nasza współpraca miast, dotycząca przede wszystkim młodzieży. Jestem absolwentem tej szkoły i można powiedzieć, że to jest taki „koncert na wezwanie ucznia”.  Mam głęboką nadzieję, że w ślad za tą umową, pójdą też inne nowosądeckie szkoły, które zechcą nawiązać kontakty partnerskie z naszymi miastami partnerskimi. To pierwszy dzwonek – mówi wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż.

– W kontaktach z miastami partnerskimi, stawiamy przede wszystkim na to, by więź nawiązywała się pomiędzy ludźmi młodymi. Pracując dla teraźniejszości tak naprawdę pracujemy dla przyszłości – dodaje zastępca prezydenta.

Zachęcam wszystkie szkoły do takiej aktywności i nawiązywania współpracy ze szkołami z różnych państw, z którymi my współpracujemy. To jest niezmiernie ważne, abyśmy my się poznawali. 

Czytaj również: Sądeczanka na Tajwanie: pogadajmy sobie po mandaryńsku 

Fot. UM NS.