Trzy sukcesy i porażki burmistrza Muszyny

Miasto i gmina Muszyna – burmistrz Jan Golba:

Sukcesy

Jeżeli chodzi o trzy największe sukcesy to niewątpliwie należą do nich: realizacja programu gospodarki wodno- ściekowej w gminie poprzez budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków, nowoczesnej stacji uzdatniania wody, przepompowni ścieków, dwóch ujęć wody, rewitalizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na kwotę ponad 74 mln zł, dzięki temu Muszyna ma rozwiązany problem gospodarki wodno-ściekowej na co najmniej 30 lat do przodu.

Rewitalizacja Rynku, ul. Kościelnej, Kity, Rolanda oraz budowa ratusza z pijalnią wody a także rekonstrukcja średniowiecznych piwnic w Rynku za kwotę ponad 21 mln zł. Realizacja tego programu pozwoliła stworzyć wyjątkowo klimatyczne centralne miejsce w Muszynie dla turystów i mieszkańców.

Realizacja dużego programu budowy ścieżek rowerowych Aqua Velo, Euro Velo i Rowerowy szlak wód mineralnych jako markowego produktu turystycznego za kwotę ponad 17 mln zł. Szlak rowerowy Euro-Velo meandruje raz po polskiej raz po słowackiej stronie, a Słowację z Polska łączą trzy urocze kładki rowerowe.

 

Niepowodzenia

Uchylenie przez SKO decyzji środowiskowej dotyczącej budowy II części obwodnicy i wstrzymanie realizacji tego projektu.

Negatywne stanowisko PKP w sprawie przekazania Dworca PKP na rzecz gminy. Wieloletnie starania nie zakończyły się sukcesem.

Wykluczenie Muszyny z pomocy inwestycyjnej w ramach II i III naboru środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, co spowodowało niemożność zrealizowania kanalizacji w Wojkowej, modernizacji Szkoły Podstawowej w Powroźniku i budowy nowej sieci wodociągowej w Powroźniku.

(NS)

O sukcesach i porażkach innych wójtów i burmistrzów przeczytasz w specjalnym wydaniu „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.