Sesja Rady Miasta Nowego Sącza przerwana. Przewodnicząca ocaliła swoją funkcję ogłaszając długą przerwę

Sesja Rady Miasta Nowego Sącza przerwana. Przewodnicząca ocaliła swoją funkcję ogłaszając długą przerwę

Iwona Mularczyk zrezygnowała z funkcji przewodniczącej

Radny Maciej Prostko złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta Nowego Sącza punktów dotyczących odwołania przewodniczącej samorządu Iwony Mularczyk oraz o dwóch przewodniczących komisji: komisji rewizyjnej (Teresa Cabała) i komisji infrastruktury i środowiska (Wojciech Piech).

Choć sesja została przez przewodniczącą zwołana w trybie zdalnym (w ten sposób sądeccy radni obradują od dwóch lat), grupa radnych zasiadła na sali obrad sądeckiego ratusza. Przewodnicząca Iwona Mularczyk poprosiła wówczas o przeniesienie jej stanowiska do innego pomieszczenia. Sesja rozpoczęła się z tej przyczyny z półgodzinnym opóźnieniem, a na ekranie transmisji pojawił się następujący komunikat:

Po przerwie jednogłośnie przyjęto uchwałę przyznającą prawo do korzystania z Karty Nowosądeczanina uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Nowym Sączu. Karta umożliwi im m.in. bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.

Wnioski radnego Prostko o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący odwołania Iwony Mularczyk i dwa inne – dotyczące odwołania Teresy Cabały i Wojciecha Piecha,  miały być głosowane po kolejnej przerwie. Tuż po godz. 20:45, gdy obrady miały zostać wznowione, przewodnicząca ogłosiła jeszcze jedną przerwę w sesji – tym razem do 22 marca.

Czytaj też:

Dziesięciolatek z Ukrainy czekał na rodziców na przejściu granicznym… Pomogli sądeccy policjanci…