Rozpoczęła się IV nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Na sali oprócz radnych pojawił się wiceprezydent Artur Bochenek wraz z prezydentem Ludomirem Handzlem. Zabrakło dziś radnych: Józefa Hojnora oraz Krzysztofa Ziai.

wsb3

Prezydent Ludomir Handzel poprosił radnych, aby powołali dzisiaj skarbnika miasta.

- Rada nie ma podstaw prawnych do niepowołania skarbnika - podkreślił prezydent. Jak przyznał, wielu mieszkańców dopytuje, co stanie się, kiedy skarbnik nie zostanie powołany w odpowiednim czasie. Wśród skutków wymienił między innymi: wstrzymanie rejestracji pojazdów od 1 stycznia, brak wypłat stypendiów dla uczniów, czy utratę 800 tysięcy przeznaczonych na remont ul. Długosza.

Leszek Zegzda: To rzeczywiście jest decyzja istotna, ważna i rzutująca na najbliższe lata współpracy. Tym bardziej, że musi być zharmonizowana współpraca z prezydentem oraz z Radą Miasta. Sytuacja w Nowym Sączu jest taka, że przez ostatnie 28 lat skarbnikiem była pani Jadwika Kusiak, osoba zasłużona i profesjonalna, której chcemy podziękować, bo jest to osoba, którą trudno zastąpić. Po namyśle, dyskusji, analizie, rozmowie podjęliśmy decyzję jako klub radnych KO podjęliśmy decyzję, że poprzemy kandydaturę na skarbnika pani, która została zgłoszona.

Artur Czernecki: Chciałbym zapytać kandydatkę, bo nie słyszałem, czy w ogóle wyraża zgodę zostać skarbnikiem.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał też o to, gdzie pracuje Renata Seruga-Tokarz i czy jest w stanie choćby jutro podjąć zadanie.

Renata Seruga-Tokarz: Nie jestem osobą bezrobotną i osobą poszukującą pracy. Jestem współwłaścicielem biura rachunkowego, które obsługuje ponad 180 klientów.

Kandydatka na skarbnika podkreśliła jednak, że jest gotowa pożegnać swą obecną pracę i ludzi, z którymi pracuje, aby przyjąć nową, odpowiedzialną i trudną rolę.

Teresa Cabała: dlaczego tak późno trafił do nas projekt uchwały wyboru skarbnika?  Mieszkańcy myślą, że to my blokujemy wybór skarbnika, ale to nieprawda. Radna podkreśla, że zamiast wręczania wypowiedzeń od początku rządu nowego prezydenta, władza powinna skupić się na wyborze skarbnika.

Zadaje pytanie Renacie Serudze-Tokarz - Czy to prawda, że pracowała pani w Miasteczku Multimedialnym?

Renata Seruga- Tokarz: jeśli chodzi o miasteczko multimedialne, to sprawa owiana jest jakąś tajemnicą, ale wyjaśnienie jest proste. Nie byłam zatrudniona w spółce Miasteczko Multimedialne, ale moje biuro rachunkowe obsługiwało spółkę od początku do lutego 2013 roku. Kiedy zmienił się zarząd spółki, zmieniły się też osoby z nią współpracujące.

Trwa rozmowa z kandydatką na skarbnika.

Po prezentacji kandydatki radny Wojciech Piech podsumował, iż jedynym jej doświadczeniem ze współpracą w samorządzie, jest współpraca ze szkołami.

Renata Seruga-Tokarz wytłumaczyła, iż nie praktykuje się tego, aby biuro rachunkowe obsługiwało gminy.

Wiceprezydent Artur Bochenek: Panie radny, to już jest takie zyganie. Byleby coś znaleźć.

Wojciech Piech: Czy może pani dać nam gwarancję, że w razie objęcia funkcji skarbnika, będzie pani urzędnikiem wolnym od wpływów politycznych? Mam wątpliwości, co do decyzji, jakie padały ostatnio w obsadzaniu stanowisk.

Radny zapytał też o to, czy Renata Seruga-Tokarz gotowa jest na dłuższą niż 5-letnią współpracę z miastem i ewentualnymi innymi prezydentami.

Renata Seruga-Tokarz: Nie znam się na polityce, więc może z całą odpowiedzialnością zapewnić, że będę apolityczna. 

Wojciech Piech: Moja wątpliwość bierze się z tego, że brała pani czynny udział w kampanii wyborczej i kandydowała do rady miasta.

Renata Seruga-Tokarz: Moje kandydowanie było podyktowane tylko i wyłącznie dobrem miasta. Do działania zmotywowała mnie Marta Poręba, bo wszystko co dobre w Muszynie, to jej zasługa.

Wojciech Piech: Oczekujemy od pani apolityczności i pełnej współpracy.

Teresa Cabała: Uważam, że w naszym Urzędzie Miasta jest kadra. Znam co najmniej dwie doświadczone osoby, które mogły by pretendować na stanowisko skarbnika.

Artur Czernecki: Wiemy, czego oczekujemy od skarbnika i ciężko będzie pani to spełnić. Chcielibyśmy, żeby w budżecie miasta nigdy nie zabrakło środków na nasze prośby i zgłaszane interpelacje oraz żeby ze strony skarbnika nigdy nie padło ,,nie mam czasu".

Iwona Mularczyk: Nie wiem, czy dobrze usłyszałam, że pani biuro rachunkowe obsługuje 120 podmiotów. Nie wyobrażam sobie, że biuro zostanie zamknięte, ta praca na pewno będzie przez kogoś kontynuowana. Czy nie musimy jako Rada obawiać się konfliktu interesów? 

Zakończyła się rozmowa z kandydatką na stanowisko skarbnika. Ogłoszono 10 minut przerwy.

Wybrano skarbnika miasta. Została nim Renate Seruga-Tokarz.

Trwa dyskusja nad projektem uchwały w sprawie bonifikaty, która ma być udzielona osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty za dany rok w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Miasta.

17:50 - IV nadzwyczajna sesja Rady Miasta została zakończona.


W planach dzisiejszych obrad znalazło się m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta,

- zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 z dnia 28 grudnia 2017 r.,

- ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- powołania Skarbnika Miasta Nowego Sącza,

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty za dany rok w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Miasta oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty.

MAGIK MAŁA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.