Bożena Hudzik będzie szefować Sądeckiemu Pogotowiu Ratunkowemu

Na stanowisko dyrektora Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego powołano Bożenę Hudzik. Tym samym zastąpiła ona zwolnionego dyscyplinarnie Józefa Zygmunta. Będzie pełnić obowiązki do momentu rozstrzygnięcia konkursu, który zostanie ogłoszony przez starostwo w styczniu. 

Od 2010 roku dyrektorem był Józef Zygmunt, jednak w grudniu Zarząd Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu postanowił zakończyć z nim współpracę wskazując na nieprawidłowości, jakich miał się dopuścić. Podczas ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Zespół ds. Kontroli i Analiz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zarzucono mu między innymi zaniedbania finansowe, naruszenie przepisów i niewywiązanie się z planu inwestycyjnego na 2017 rok.

Co więcej, według władz starostwa, dyrektor doprowadził sądeckie pogotowie do bardzo złej sytuacji finansowej. Naruszył Ustawę o finansach publicznych, Ustawę o rachunkowości oraz wewnętrzne regulacje jednostki dotyczące zarządzania finansami. Nie wykonał też planu inwestycyjnego na ubiegły rok i nie zakupił karetki. Pojawiła się także wątpliwość w związku z brakiem odprowadzania pracowniczych składek ZUS. (Więcej o tym temacie przeczytacie –>TUTAJ)

Zmiana

W ubiegły piątek (28 grudnia) starosta Marek Kwiatkowski poinformował, iż władzę w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym otrzymuje Bożena Hudzik. Przypominamy, że w 2005 roku została ona zwolniona z pełnienia funkcji dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego. Głównym powodem miał być fakt, iż kobieta sprzeciwiła się przełożonym i opowiedziała się za przejęciem pogotowia ratunkowego (należącego do powiatu) przez szpital.

Jak informuje biuro prasowe Powiatu Nowosądeckiego, Bożena Hudzik ukończyła m.in.: studia w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (Wydział Pielęgniarstwa), podyplomowe Studium Promocji Zdrowia w Instytucie Zdrowia Publicznego CMUJ w Krakowie, studia podyplomowe „Kadry menadżerskie dla reformy opieki zdrowotnej w Polsce (Project Hope Polska), studia podyplomowe „Zarządzanie w organizacji pomocy społecznej” (Wyższa Szkoła Administracji  w Bielsku-Białej) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.”

Doświadczenie zawodowe 
W swoim życiu zawodowym była m.in.: kierownikiem Miejskiego Żłobka nr 3 w Nowym Sączu,  Kierownikiem Oddziału Epidemiologii Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej, nauczycielem w Zespole Szkół Medycznych w Limanowej. 0d 1999 r. pracowała w samorządzie powiatowym na stanowiskach: głównego specjalisty ds. promocji zdrowia, dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, a od 2005 r. była dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Muszynie.
Dodatkowo przewodniczyła Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu (2007 – 2011), była członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz przewodniczącą Rad Społecznych: SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju, Powiatowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Brała też aktywny udział w procesie budowy i tworzenia  hospicjum stacjonarnego w Nowym Sączu i przewodziła Komisji Rewizyjnej.

Fot/Źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.